SAGA Diagnostics och AstraZeneca tecknar avtal om utveckling av analysmetoder

Report this content

LUND, Sverige — /2 november 2021/ — SAGA Diagnostics AB, ett företag som med liquid biopsy-metoder och molekylärgenetisk testning fokuserar på precisionsonkologi och icke-invasiv, ultrakänslig monitorering av cancerpatienter, meddelar idag att man ingått ett utvecklingsavtal med det globala forskningsbaserade läkemedelsbolaget AstraZeneca.

Inom ramen för avtalet kommer SAGA Diagnostics att utveckla unika SAGAsafe® dPCR-analysmetoder för att detektera specifika metylerade DNA sekvenser för analys av vävnads- och liquid biopsy-prover.

Vi har valt att samarbeta med SAGA på grund av prestandan som den ultrakänsliga SAGAsafe®-teknologin erbjuder och möjligheten att skräddarsy mycket komplexa dPCR-analysmetoder för att tillfredsställa de mycket höga analytiska standarder som vi eftersträvar. Vi ser fram emot att utforska detta nya område tillsammans med SAGA.

James Hadfield, Director Epigenomics, Oncology Translational Medicine, Oncology R&D, AstraZeneca

SAGAsafe® är en patenterad förbättring av digital PCR som möjliggör en cirka 100-faldigt ökad känslighet jämfört med konkurrerande metoder och som kan användas för att kvantifiera sekvensvariationer i vävnads- och liquid biopsy-prover såsom blodplasma med oöverträffad prestanda.

Vi är hedrade över att Dr. Hadfield och hans team har valt SAGA och SAGAsafe®-plattformen när det kommer till utveckling av ultrakänsliga dPCR-metyleringsanalysmetoder för AstraZenecas kliniska forskningsstudie, och vi ser fram emot att återigen arbeta tillsammans.

– Lao Saal, medgrundare och COO, SAGA Diagnostics

SAGAsafe® tillhör en portfölj med ultrakänsliga teknologier, som även inkluderar SAGAsign® för individbaserad monitorering av cancersjukdomens omfattning och av minimal restsjukdom (MRD) med hjälp av kromosomala omarrangemang, samt ny teknik under utveckling. SAGA erbjuder standardiserade analystjänster och kit samt kundanpassade lösningar för specifika behov. SAGA:s molekylära verktyg används vid kliniska studier och inom vården för att upptäcka behandlingsbara mutationer, övervaka svar på behandling, uppmäta minimal restsjukdom och identifiera resistensmekanismer som underlag för beslut av vald terapi.

Kontakt: COO Lao Saal, MD PhD.    media@sagadiagnostics.com  telefon: +46 (0) 733 01 7242

Om SAGA Diagnostics AB

SAGA Diagnostics är ett företag specialiserat på individanpassad cancergenomik- och uppföljning av sjukdomsförlopp som erbjuder molekylärgenetisk testning av vävnadsbiopsier och icke-invasiva "liquid biopsies " såsom blodprover. SAGA arbetar tillsammans med läkemedelsföretag, akademiska forskare och vårdgivare för att upptäcka behandlingsbara mutationer, stratifiera patientgrupper och följa upp behandlingssvaret mer exakt med en lägre detektionsgräns på 0,001%, en branschledande nivå. Analys av cirkulerande tumör-DNA med hjälp av dess egenutvecklade teknik gör att SAGA kan erbjuda unik ultrakänslighet, något som utgör grunden för optimalt beslutsfattande. https://sagadiagnostics.com/

Följ SAGA på Twitter @SAGAdiagnostics  och LinkedIn.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media