• news.cision.com/
  • Let'em know AB/
  • Svenska start-up företaget Capitainer anställer Tom Sölch som COO i samband med ökat intresse för den nylanserade Capitainer qDBS.

Svenska start-up företaget Capitainer anställer Tom Sölch som COO i samband med ökat intresse för den nylanserade Capitainer qDBS.

Report this content

Capitainer qDBS är en egenprovtagningsprodukt som lämpar sig för COVID-19 antikroppsanalyser såväl som andra viktiga tillämpningar

Stockholm, 1 september 2020: Svenska medtech-bolaget Capitainer tillkännagav idag utnämningen av Tom Sölch som Chief Operating Officer, COO. Tom Sölch tillför betydande erfarenhet från försäljning och operativ verksamhet inom Medtech, senast hos globala laboratorieleverantören VWR. Tom Sölch förstärker Capitainers team när företaget nu går in i en period av snabb expansion. Viktiga distributionsavtal har etablerats i USA och Europa för Capitainer qDBS, ett provtagningssystem för egenprovtagning som samlar en exakt mängd torkat blod.

Sölch kommenterade: "Capitainers höga innovationsnivå i kombination med min bakgrund inom verksamhetsutveckling gör detta till ett utmärkt steg för mig. Jag ser fram emot att vägleda Capitainer till att utvecklas från att vara ett start-up bolag till ett operativt, affärsdrivande företag."

Christopher Aulin, VD för Capitainer tillägger: "Vi är glada över att ha kunnat attrahera en så erfaren COO såsom Tom i detta kritiska skede av Capitainers tillväxtresa. Intresset på marknaden är stort för det breda spektrum av både befintliga och nya tillämpningar av vår teknologi. Ursprungligen identifierade vi applikationer såsom terapeutisk läkemedelsövervakning, biomarkörer, genomik, alkohol- och drogtest samt antidopingtester. Numera samarbetar vi också med flera forskargrupper som är involverade i COVID-19 antikroppstester och vi planerar att lansera möjligheten till egenprovtagning av antikroppar tillsammans med flera Regioner i Sverige."

Capitainers qDBS-system är framtaget för att göra det möjligt för patienter i hemmamiljö att samla en exakt fördefinierad volym av torkat blod. Det patenterade, smarta qDBS-kortet säkerställer provvolymer på exakt 10ul med lågt CV, oberoende av hematokrit. Patienterna placerar enkelt ett finger med en droppe blod över inloppsporten på qDBS-kortet som automatiskt samlar upp en exakt mängd blod, eventuellt överskott kasseras. Den mänskliga faktorn för att fel mängd blod samlas upp är därmed eliminerad. Blodet som samlats upp i mikrokanalen överförs därefter per automatik till ett DBS papper där det torkar och bildar ett noggrant och högkvalitativt torkat blodprovsprov med lång hållbarhet för senare kvantitativ bioanalys på ett laboratorium.

Det fyllda kortet kan transporteras till ett laboratorium med vanlig post utan att kyl- eller specialförpackningar behöver användas.

För mer information besök www.capitainer.se

Kontakter

Christopher Aulin, VD t: +46 708 977 577 e:aulin@capitainer.se

 

Media

Richard Hayhurst/Ola Björkman

Till redaktionen

Capitainer AB är ett svenskt medtechbolag som grundades 2013 av professor Olof Beck från Klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet och Professor Göran Stemme och Niclas Roxhed, Mikro- och Nanosystem, Kungliga Tekniska Högskolan (KTH). Capitainer är en leverantör av intelligenta lösningar för att samla upp en exakt mängd blod eller plasma vid kapillärprovtagning för att därefter spara proverna i torkad form. Tillämpningen finns inom många marknadssegment, inklusive men inte begränsat till, terapeutisk läkemedelsövervakning, biomarkörer, genomik, läkemedelsutveckling, testning av drogmissbruk och dopning. Genom att använda en kombination av papper- och polymer mikrofluidik, är precisionen och noggrannheten när det gäller mätning av kapillärblod i nivå med reguljär pipettering. Tekniken erbjuder således en smidigare lösning för patienter som får möjlighet att själva ta prover i hemmiljö av blod eller plasma från fingret.

Prenumerera

Media

Media