2010 ett förändringens år för LFV

2010 blev ett förändringens år för LFV. Delningen av affärsverket 1 april var bara två veckor bort när vulkanaskan från Island ledde till stora förluster för hela flygbranschen. LFVs resultat efter finansiella poster stannade ändå vid minus 12 miljoner kronor. 2011 ser ut att bli bättre.

- För LFV spädde askkrisen på det stora underskottet i en route-verksamheten i spåren av finanskrisen 2008-2009, säger LFVs generaldirektör Thomas Allard.
2011 ser betydligt bättre ut. Redan månaden efter askkrisen i april 2010 började antalet rörelser i det svenska luftrummet att vända uppåt igen och trenden höll sedan i sig under återstoden av året med tillväxt varje månad.
Antalet rörelser i svenskt luftrum uppgick under fjolåret till knappt 655 000, vilket innebar en ökning med 1,7 procent.
– Askkrisen visade på det moderna samhällets beroende av flyget. I takt med den ekonomiska återhämtningen ökar flygresandet och LFV strävar efter att göra sin del för att flyget ska kunna fortsätta utvecklas positivt, säger Thomas Allard.

Under 2010 avreglerades lokal flygtrafiktjänst i Sverige och i övriga Europa öppnar konkurrensutsättning nya möjligheter för LFV, som under året har för avsikt att delta i en upphandling av torntjänster i Spanien:
– LFV är omvittnat duktiga på att bedriva säkra och kostnadseffektiva torntjänster. Att bredda marknaden kan ge stordriftsfördelar, skapa stimulans till utveckling och ge våra flygledare möjlighet att komma ut i världen utan att behöva byta arbetsgivare, säger Thomas Allard.

LFV arbetar målmedvetet med konceptet fjärrstyrda torn som ytterligare ska effektivisera flygtrafiktjänsten och underlätta för flygplatser med dålig lönsamhet att fortsätta driva flygtrafik. Under 2011-2012 förbereds fjärrstyrning av tornet på Örnsköldsviks flygplats från Sundsvall för planerad driftsättning 2013.

Under året togs flera viktiga steg mot förverkligandet av ett dansk-svenskt luftrum med gemensam flygtrafiktjänst. Bolaget NUAC, som ägs av LFV och danska flygtrafiktjänsten Naviair, ska från juli 2012 driva de tre kontrollcentralerna Stockholm, Malmö och Köpenhamn.

På miljösidan togs ett stort steg i maj då raka flygvägar infördes i hela det svenska luftrummet på flyghöjder över 8 500 meter. Enligt LFVs beräkningar minskar förändringen utsläppen av koldioxid i det svenska luftrummet med cirka 30 ton per dygn.

LFV i sin nuvarande form omsätter cirka 2,3 miljarder kronor per år på flygtrafiktjänster.

För mer information, kontakta LFVs presstjänst på telefon 011-19 20 40.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LFV är ett affärsverk med 1 350 anställda som driver flygtrafiktjänst för civila och militära kunder vid 38 flygplatser runt om i Sverige. Vi omsätter drygt 2,3 miljarder kronor och har vårt huvudkontor i Norrköping. LFV är en av Europas ledande aktörer inom flygtrafiktjänst. Våra lösningar för ännu säkrare och mer kostnadseffektiv flygtrafik uppmärksammas i omvärlden och inom miljöområdet går vi i bräschen för att minimera miljöbelastningen.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar