Citat

Landningen i dag är en viktig milstolpe på vägen mot framtidens lokala flygtrafikledningstjänst.
Per Lindblad, vd Saab Airport AB.
Med Transportstyrelsens godkännande får vi ännu ett kvitto på att flygtrafikledning på distans är framtiden för lokal flygtrafikledningstjänst.
Per Kjellander, operativ chef LFV.
De som föreläser och debatterar vid Aerospace Almedalen representerar en stor samlad kunskap om flyg och rymd ur ett svenskt och internationellt perspektiv.
Per Fröberg, pressansvarig LFV.
Med avtalet mellan LFV och Swedavia tas ett stort steg mot en digitalisering och effektivisering av flygtrafiktjänst i Sverige.
Ann Persson Grivas, generaldirektör LFV.
Innovation och digitalisering är viktiga delar för utvecklingen av flygplatsverksamheten.
Jonas Abrahamsson, VD Swedavia.
Aerospace Almedalen är arenan för återblickar, framtidsspaning och erfarenhetsutbyte.
Per Fröberg, LFV.
De effektiviseringar som LFV har gjort under de senaste åren har starkt bidragit till att avgifterna har kunnat sänkas.
Olle Sundin, generaldirektör LFV.
Ann Persson Grivas har med sin långa erfarenhet av ledarskap och förändringsarbete alla de förutsättningar som krävs för att driva LFVs förändringsarbete vidare.
Jan Olson, styrelseordförande LFV.
Fjärrstyrd flygtrafikledning gick från vision till realitet på tio år.
Olle Sundin, generaldirektör LFV.
Med sitt läge i sydöstra Sverige var en renovering av Vissefjärdaradarn det bästa valet.
Generaldirektör Olle Sundin
LFVs samarbete med den akademiska världen är mycket viktigt för oss.
Ulf Thibblin, teknisk direktör LFV.
LFV kan erbjuda sina kunder prisvärda produkter och tjänster.
Maria Wall Petrini, försäljningsdirektör LFV
Söndag 18 december är den största resdagen med cirka 40 flygplan i luften i båda riktningarna.
Per Fröberg, pressansvarig LFV.
Investeringen är en del i LFVs strategiska arbete för att säkerställa att vårt RTS-erbjudande på sikt är konkurrenskraftigt och flexibelt för att möta behoven hos våra flygplatskunder.
Niclas Gustavsson, direktör affärsutveckling LFV.
Vi är mycket glada för att ha knutit Trygve till LFV. Trygve Gjertsen har en gedigen branscherfarenhet och ett starkt kundfokus.
Olle Sundin, generaldirektör LFV.
Vi ska utreda förutsättningarna för att etablera en driftsäker och flygsäker flygtrafiktjänst på distans.
Olle Sundin, generaldirektör LFV.
Med Remote Tower Services har LFV skrivit svensk industrihistoria.
Olle Sundin, generaldirektör LFV.
"Flyget är globalt, tekniskt avancerat och spännande."
Ulf Thibblin, teknisk direktör LFV.
LFV har genom de senaste årens interna effektiviseringsprogram kunnat bidra till en sänkning av undervägsavgifterna.
Olle Sundin, generaldirektör LFV.
LFV är en helhetsleverantör av olika flygtrafiktjänster.
Niclas Gustavsson, affärsutvecklingsdirektör LFV.
Vi ska bli världsledande på hållbart flyg.
Niclas Gustavsson, direktör affärsutveckling.
Med avgiftssänkningen ökar vi Sveriges attraktionskraft och tillgänglighet .
Olle Sundin, generaldirektör LFV.
Det är hedrande och ytterst ett bevis för att vi i Sverige och LFV är i framkant när det kommer till miljö och flyg.
Niklas Wiklander, projektledare Vinga.
LFV kommer med sina kunskaper och erfarenheter att bidra till att effektivisera luftfarten i Sverige och Europa.
Niclas Gustavsson, LFV.
Med fjärrstyrda torn har vi brutit en teknisk och operativ barriär.
Olle Sundin, generaldirektör LFV.
En procedur som flyget kommer att ha stor nytta av.
Karin Schagerlind, chef flygtrafikledningen Göteborg City Airport.
Med fjärrstyrda torn skapar vi helt nya möjligheter för flyget.
Olle Sundin, generaldirektör LFV.
LFVs effektiviseringsprogram för att anpassa organisation och kostnader fortsätter.
Olle Sundin, generaldirektör
Det går bra för flyget i Sverige.
Olle Sund,generaldirektör LFV:
Vi har nu sett en trafiktillväxt fem månader i rad
Mikael Larsso, t f generaldirektör.