Citat

Den föreslagna utformningen skapar bättre förutsättningar att flyga säkert och miljöeffektivt till svenska kontrollerade flygplatser men förslagen innebär också en ökad tillgänglighet för obemannad luftfart, samhällsviktig flygtrafik och allmänflyg och är en harmonisering med stora delar av Europa.
Ann Persson Grivas, generaldirektör LFV
Vi går nu en spännande tid till mötes. Dels ser jag att vi som leverantör av flygtrafiktjänst för civil och militär luftfart har en viktig roll i uppbyggnaden av ett funktionellt totalförsvar. Dessutom har vi nu fått en ny huvuduppgift att tillhandahålla tjänster för planering och genomförande av flygning för obemannad luftfart.
Ann Persson Grivas, generaldirektör LFV
Vi ser fram emot att ta fram moderna och klimatsmarta förutsättningar för alla som använder det svenska luftrummet.
Ann Persson Grivas, generaldirektör LFV
Vi är stolta och glada över att idag kunna öppna RTC Stockholm för flygtrafikledning på distans.
Ann Persson Grivas, generaldirektör LFV
Med denna radar kan våra flygledare få en ännu bättre total lägesbild över flygtrafiken så att vi kan fortsätta att leverera en säker, robust och pålitlig flygtrafiktjänst i vårt ansvarsområde.
Ann Persson Grivas, generaldirektör LFV
Det är svårt att veta när resandet och flyget återhämtat sig och hur branschen som helhet kommer att påverkas av pandemin på lång sikt.
Ann Persson Grivas, generaldirektör LFV.
I täta samarbeten som detta skapar vi möjligheter för att utveckla och validera nya lösningar för ökad säkerhet, kostnadseffektivitet och minskad klimatpåverkan.
Gunnar Olsson, tf forskningschef LFV
Vi har inom EDIS-projektet samlat svensk spetskompetens inom relevanta områden för att kunna demonstrera möjligheter till förbättrad samhällsservice för människor i glest befolkade områden, som vill kunna känna trygghet i den miljö där de befinner sig.
Björn Wahlström, LFVs forskningschef.
Som en del av LFV är AVISEQ en fortsatt stark aktör på marknaden med leveranser på hög nivå av tekniska drift- och underhållstjänster till flygtrafikcentraler, flygplatser, statliga myndigheter och företag.
Robert Sporrong, VD AVISEQ
Med det nya bolaget på plats kommer drift och underhåll av våra system att utföras i vår egen regi. Bolaget kommer också fortsatt leverera tekniska tjänster till såväl nuvarande som nya kunder och bidra till att utveckla LFVs verksamhet.
Ann Persson Grivas, generaldirektör LFV
Vi gör allt vi kan för att begränsa de negativa effekterna för våra fantastiska medarbetare.
Ann Persson Grivas, generaldirektör LFV.
I och med förvärvet får vi många nya och kompetenta medarbetare som bidrar till att utveckla både vår verksamhet och de uppdrag som levereras till andra kunder.
Ann Persson Grivas, generaldirektör LFV.
Det kan finnas flera samverkande förklaringar till trafikminskningen, bland annat en konjunkturavmattning, den svaga svenska kronan och miljö- och hållbarhetsfrågorna.
Ann Persson Grivas, generaldirektör LFV
De har investerat i en modern flygplats som skapar möjligheter för fler att uppleva Sälens och Trysils fjällvärld.
Ann Persson Grivas, generaldirektör LFV.
Samarbetet mellan LFV och Linköpings universitet har gett fantastiska resultat. Tillsammans jobbar vi fram smarta lösningar för morgondagens flyg.
Björn Wahlström, chef FoI LFV.
Med den forskningsverksamhet som LFV bedriver på Örnsköldsvik Airpor tillsammans med partners inom luftfartens digitalisering och automatisering kan vi öka flygets tillgänglighet och effektivitet.
Björn Wahlström, forskningschef LFV
Det är i luften som på marken – ju bredare och rakare vägen är desto högre transportkapacitet får vi. Raka flygvägar innebär också högre effektivitet vilket minskar flygets klimatpåverkan,
Ann Persson Grivas, generaldirektör LFV:
Vi ser mycket positivt på att vi nu har tecknat en avsiktsförklaring eftersom drift och support av våra operativa system är en viktig del av LFVs kärnverksamhet för att leverera en effektiv och säker flygtrafiktjänst.
Ann Persson Grivas, generaldirektör LFV.
Med Linköping/Saab flygplats trafikledd på distans har vi ytterligare en flygplats med det nya digitala konceptet för flygtrafikledning med ökade möjligheter till flexibilitet och effektivitet.
Klas Ögren, operativ chef i LFV.
Landningen i dag är en viktig milstolpe på vägen mot framtidens lokala flygtrafikledningstjänst.
Per Lindblad, vd Saab Airport AB.
Med Transportstyrelsens godkännande får vi ännu ett kvitto på att flygtrafikledning på distans är framtiden för lokal flygtrafikledningstjänst.
Per Kjellander, operativ chef LFV.
De som föreläser och debatterar vid Aerospace Almedalen representerar en stor samlad kunskap om flyg och rymd ur ett svenskt och internationellt perspektiv.
Per Fröberg, pressansvarig LFV.
Med avtalet mellan LFV och Swedavia tas ett stort steg mot en digitalisering och effektivisering av flygtrafiktjänst i Sverige.
Ann Persson Grivas, generaldirektör LFV.
Innovation och digitalisering är viktiga delar för utvecklingen av flygplatsverksamheten.
Jonas Abrahamsson, VD Swedavia.
Aerospace Almedalen är arenan för återblickar, framtidsspaning och erfarenhetsutbyte.
Per Fröberg, LFV.
De effektiviseringar som LFV har gjort under de senaste åren har starkt bidragit till att avgifterna har kunnat sänkas.
Olle Sundin, generaldirektör LFV.
Ann Persson Grivas har med sin långa erfarenhet av ledarskap och förändringsarbete alla de förutsättningar som krävs för att driva LFVs förändringsarbete vidare.
Jan Olson, styrelseordförande LFV.
Fjärrstyrd flygtrafikledning gick från vision till realitet på tio år.
Olle Sundin, generaldirektör LFV.
Med sitt läge i sydöstra Sverige var en renovering av Vissefjärdaradarn det bästa valet.
Generaldirektör Olle Sundin
LFVs samarbete med den akademiska världen är mycket viktigt för oss.
Ulf Thibblin, teknisk direktör LFV.
LFV kan erbjuda sina kunder prisvärda produkter och tjänster.
Maria Wall Petrini, försäljningsdirektör LFV
Söndag 18 december är den största resdagen med cirka 40 flygplan i luften i båda riktningarna.
Per Fröberg, pressansvarig LFV.
Investeringen är en del i LFVs strategiska arbete för att säkerställa att vårt RTS-erbjudande på sikt är konkurrenskraftigt och flexibelt för att möta behoven hos våra flygplatskunder.
Niclas Gustavsson, direktör affärsutveckling LFV.
Vi är mycket glada för att ha knutit Trygve till LFV. Trygve Gjertsen har en gedigen branscherfarenhet och ett starkt kundfokus.
Olle Sundin, generaldirektör LFV.
Vi ska utreda förutsättningarna för att etablera en driftsäker och flygsäker flygtrafiktjänst på distans.
Olle Sundin, generaldirektör LFV.
Med Remote Tower Services har LFV skrivit svensk industrihistoria.
Olle Sundin, generaldirektör LFV.
"Flyget är globalt, tekniskt avancerat och spännande."
Ulf Thibblin, teknisk direktör LFV.
LFV har genom de senaste årens interna effektiviseringsprogram kunnat bidra till en sänkning av undervägsavgifterna.
Olle Sundin, generaldirektör LFV.
LFV är en helhetsleverantör av olika flygtrafiktjänster.
Niclas Gustavsson, affärsutvecklingsdirektör LFV.
Vi ska bli världsledande på hållbart flyg.
Niclas Gustavsson, direktör affärsutveckling.
Med avgiftssänkningen ökar vi Sveriges attraktionskraft och tillgänglighet .
Olle Sundin, generaldirektör LFV.
Det är hedrande och ytterst ett bevis för att vi i Sverige och LFV är i framkant när det kommer till miljö och flyg.
Niklas Wiklander, projektledare Vinga.
LFV kommer med sina kunskaper och erfarenheter att bidra till att effektivisera luftfarten i Sverige och Europa.
Niclas Gustavsson, LFV.
Med fjärrstyrda torn har vi brutit en teknisk och operativ barriär.
Olle Sundin, generaldirektör LFV.
En procedur som flyget kommer att ha stor nytta av.
Karin Schagerlind, chef flygtrafikledningen Göteborg City Airport.
Med fjärrstyrda torn skapar vi helt nya möjligheter för flyget.
Olle Sundin, generaldirektör LFV.
LFVs effektiviseringsprogram för att anpassa organisation och kostnader fortsätter.
Olle Sundin, generaldirektör
Det går bra för flyget i Sverige.
Olle Sund,generaldirektör LFV:
Vi har nu sett en trafiktillväxt fem månader i rad
Mikael Larsso, t f generaldirektör.