Nytt bolag i LFVs affärsverkskoncern

Report this content

Den 30 april 2020 slutfördes förvärvet av Eltels affärsområde Aviation & Security. I juni 2019 tecknades en avsiktsförklaring mellan parterna och aktieöverlåtelsen är nu klar. Det nybildade bolaget blir ett helägt dotterbolag och en del av LFVs affärsverkskoncern.

– Med det nya bolaget på plats kommer drift och underhåll av våra system att utföras i vår egen regi. Bolaget kommer också fortsatt leverera tekniska tjänster till såväl nuvarande som nya kunder och bidra till att utveckla LFVs verksamhet. Jag välkomnar Robert Sporrong, tidigare affärsområdeschef Aviation & Security som VD för bolaget. I dag hälsar vi också alla nya kollegor välkomna till LFV, säger Ann Persson Grivas, generaldirektör LFV.

– När vi nu går över i LFVs regi kommer vi fortsatt ha ett nära samarbete med alla våra kunder. Vi fortsätter att leverera kvalitativa kommunikationstjänster, utveckla våra kunders operativa systemmiljö och tekniska utrustning för att säkerställa deras kritiska kommunikation, säger Robert Sporrong, VD. Jag och mina medarbetare ser fram emot att bli en del av LFV.

LFV har bedömt att den här verksamheten bör bedrivas i LFVs egen regi utifrån flera perspektiv. Omvärldsförändringar, det återupptagna totalförsvaret, lagd sourcingstrategi samt den nya säkerhetsskyddslagen har varit viktigt att beakta i beslutet att förvärva hela verksamheten från Eltel. LFV är bolagets största kund och i och med förvärvet är verksamheten fortsatt intakt vilket gynnar bolagets samtliga kunder. 

Fakta om bolaget
Bolaget levererar tekniska drift- och underhållstjänster till flygtrafikcentraler, flygplatser, statliga myndigheter och företag i Sverige. Bolaget sysselsätter cirka 200 medarbetare och omsatte 2019 cirka 300 miljoner kronor.
Bolaget är ett helägt dotterbolag i LFVs affärsverkskoncern.
Historiskt sträcker sig verksamheten tillbaka till 1950-talet inom luftfart. Sedan över 70 år tillbaka har man levererat och underhållit driften av många generationer kritiska kommunikationslösningar.

Fakta om LFV
LFV är ett affärsverk och Sveriges ledande aktör inom flygtrafikledning för civil och militär luftfart med tillhörande tjänster. Våra flygledare leder dagligen cirka 2 000 flygplan i svenskt luftrum. LFV var först i världen med flygtrafikledning på distans och vi driver digitaliseringen inom flera områden. Genom olika samarbeten är vi med och effektiviserar det europeiska luftrummet.

För mer information kontakta LFVs presstjänst på 011-192050.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Snabbfakta

Den 30 april 2020 slutfördes förvärvet av Eltels affärsområde Aviation & Security. Det nybildade bolaget blir ett helägt dotterbolag och en del av LFVs affärsverkskoncern.
Twittra det här

Citat

Med det nya bolaget på plats kommer drift och underhåll av våra system att utföras i vår egen regi. Bolaget kommer också fortsatt leverera tekniska tjänster till såväl nuvarande som nya kunder och bidra till att utveckla LFVs verksamhet.
Ann Persson Grivas, generaldirektör LFV