• news.cision.com/
  • LFV/
  • Linköping/Saab flygplats får godkänt för flygtrafikledning på distans

Linköping/Saab flygplats får godkänt för flygtrafikledning på distans

Report this content

Linköping/Saab flygplats har blivit godkänd av Transportstyrelsen för att flygtrafikledas på distans. Därmed blir Linköping den tredje svenska flygplatsen som ansluts till centralen för flygtrafikledning på distans i Sundsvall, RTC Sundsvall.

– Med LFVs och Saabs koncept för flygtrafikledning på distans får Linköping/Saab flygplats en effektiv och säker flygtrafikledning för framtiden, säger Per Kjellander, operativ chef i LFV. Det är glädjande att Transportstyrelsen nu har godkänt detta och att Sverige ligger i framkant med att nyttja innovativa och digitala lösningar.

Redan 2015 anslöts Örnsköldsviks flygplats och 2017 Sundsvall Timrå Airport till RTC Sundsvall.

Flygtrafikledning på distans är ett resultat av ett nära samarbete mellan LFV och Saab. LFV utarbetar och utvecklar de operativa koncepten medan Saab står för de tekniska lösningarna.
– Med flygtrafikledning på distans får Linköping/Saab flygplats en modern flygtrafikledningstjänst med stora utvecklingsmöjligheter, säger Per Lindblad, vd Saab Airport AB.

– Med Transportstyrelsens godkännande får vi ännu ett kvitto på att flygtrafikledning på distans är framtiden för lokal flygtrafikledningstjänst. Nu har vi ett driftgodkännande och kan planera för driftsättningen, säger Per Kjellander.

För mera information kontakta LFVs presstjänst på telefon 011-19 20 50.

Flygtrafikledning på distans – så fungerar det

En mast med kameror och sensorer placeras ut på flygplatsen som distansleds. Allt som registreras länkas i realtid till flygledningscentralen och projiceras på en skärm. Flygledningen sker via flygledningscentralen, RTC eller Remote Tower Center, där flygledare kontrollerar och styr trafiken.
2015 blev Örnsköldsvik Airport första flygplats i världen att trafikledas på distans från RTC Sundsvall. I slutet av 2017 följde Sundsvall Timrå Airport efter. Under 2018 etablerades de första distansledda flygplatserna utanför Sverige i och med att Cranfield Airport i Storbritannien och Saarbrücken Airport i Tyskland tog den nya tekniken i bruk.

LFV är Sveriges ledande aktör inom flygtrafikledning för civil och militär luftfart med tillhörande tjänster. Våra flygledare leder dagligen cirka 2 000 flygplan i svenskt luftrum. LFV var först i världen med flygtrafikledning på distans och vi driver digitaliseringen inom flera områden. Genom olika samarbeten är vi med och effektiviserar det europeiska luftrummet. LFV har 1 100 anställda och en omsättning på 3,3 miljarder kronor.

Fakta om LFV

  • LFV flygtrafikleder vid 20 flygplatser och från tre kontrollcentraler i Sverige.
  • LFV har över 70 års erfarenhet och kunskap av flygtrafiktjänst och flygsäkerhet.  30 års erfarenhet av affärer i över 50 länder.
  • 40 års erfarenhet av civil/militär integration av flygtrafiktjänst.
  • LFV är ett statligt affärsverk.
  • 785 000 flygrörelser i svenskt luftrum 2018.
  • 99,9 procents punktlighet.
  • 100 procent uppfyllda flygsäkerhetsmål.

Prenumerera

Media

Media

Snabbfakta

LFV har av Transportstyrelsen fått driftgodkännande för distansledd flygtrafikledning vid Linköping/Saab flygplats.
Twittra det här

Citat

Med Transportstyrelsens godkännande får vi ännu ett kvitto på att flygtrafikledning på distans är framtiden för lokal flygtrafikledningstjänst.
Per Kjellander, operativ chef LFV.