LFV förvärvar Eltels svenska affärsområde Aviation & Security

Report this content

Eltels svenska affärsområde Aviation & Security levererar tekniska drift- och underhållstjänster till flygtrafikcentraler, flygplatser, statliga myndigheter och företag i Sverige. I juni 2019 tecknade LFV och Eltel en avsiktsförklaring och nu genomförs förvärvet.

– Förvärvet av Eltels affärsområde Aviation & Security är viktigt för drift och support av våra operativa system för att vi ska kunna leverera en effektiv, säker och miljöanpassad flygtrafiktjänst. Verksamheten kommer att bedrivas i ett helägt dotterbolag i LFVs affärsverkskoncern. Bolaget ska fortsatt vara en viktig aktör på marknaden. I och med förvärvet får vi många nya och kompetenta medarbetare som bidrar till att utveckla både vår verksamhet och de uppdrag som levereras till andra kunder, säger LFVs generaldirektör Ann Persson Grivas.

LFV har gjort bedömningen att det som Eltels affärsområde Aviation & Security levererar bör bedrivas i LFVs egen regi. Det utifrån en förändrad omvärldsbild, ny säkerhetsskyddslag, det återupptagna totalförsvaret och LFVs sourcingstrategi. Hela affärsområdet förvärvas då LFV är den största kunden. Köpet möjliggör en fortsatt leverans av tjänster till nuvarande och tillkommande kunder.
– Vi har under åren utvecklat Aviation & Security i Sverige på ett framgångsrikt sätt. Eftersom LFV är Eltels största kund inom affärsområdet Aviation & Security är en avyttring av hela affärsområdet den bästa och mest effektiva lösningen för alla involverade, inklusive medarbetare, kunder och andra intressenter, säger Casimir Lindholm, VD och koncernchef för Eltel.

Efter förvärvet kommer affärsområdet Aviation & Security bli ett helägt dotterbolag som ingår i LFV Holding AB.

Fakta om Eltels affärsområde Aviation & Security
Affärsområdet Aviation & Security levererar tekniska drift- och underhållstjänster till flygtrafikcentraler, flygplatser, statliga myndigheter och företag i Sverige. Affärsområdet sysselsätter cirka 200 medarbetare och omsatte 2019 cirka 300 miljoner kronor.

Fakta om LFV
LFV är Sveriges ledande aktör inom flygtrafikledning för civil och militär luftfart med tillhörande tjänster. LFVs flygledare leder dagligen cirka 2 000 flygplan i svenskt luftrum. LFV var först i världen med flygtrafikledning på distans och driver digitaliseringen inom flera områden. Genom olika samarbeten är LFV med och effektiviserar det europeiska luftrummet. LFV har 1 100 anställda och en omsättning på 3,1 miljarder kronor 2019.

Prenumerera

Media

Media

Snabbfakta

LFV förvärvar Eltels svenska affärsområde Aviation & Security.
Twittra det här

Citat

I och med förvärvet får vi många nya och kompetenta medarbetare som bidrar till att utveckla både vår verksamhet och de uppdrag som levereras till andra kunder.
Ann Persson Grivas, generaldirektör LFV.