• news.cision.com/
  • LFV/
  • Flygets vägar behöver moderniseras för att möta nya krav och användare

Flygets vägar behöver moderniseras för att möta nya krav och användare

Report this content

Svenskt luftrum behöver moderniseras. Nuvarande luftrumskonstruktion har funnits sedan 1998 och förutsättningarna har förändrats på en rad punkter sedan dess. Nya luftrumsanvändare har tillkommit och EU har uttalade krav på luftrummet när det gäller kapacitet, miljö och kostnadseffektivitet.

– Det är i luften som på marken – ju bredare och rakare vägen är desto högre transportkapacitet får vi. Raka flygvägar innebär också högre effektivitet vilket minskar flygets klimatpåverkan, säger LFVs generaldirektör Ann Persson Grivas.
I dag klockan nio samtalar hon i Almedalen tillsammans med infrastrukturminister Tomas Eneroth, Swedavias VD Jonas Abrahamsson, flygbolaget BRA:s hållbarhetschef Anna Soltorp och Peter Engberg, Head of Traffic Management Saab, kring ”Morgondagens flyg – så gör vi det hållbart och tillgängligt.” 

2018 fick LFV regeringsuppdraget att göra en fördjupad studie av det svenska luftrummet. I mitten av maj lämnades rapporten in till regeringen.
– I den pekar LFV på behovet av en luftrumsstrategi som innebär miljöeffektivare inflygningar till landets flygplatser, system och tjänster för obemannat flyg, en modernisering av Stockholms luftrum och att den pågående utvecklingen av det övre luftrummet bör fortsätta inom ramen för europeisk luftrumsutveckling, säger Ann Persson Grivas.
När det gäller Stockholmsområdet så har en ökad trafik i kombination med Försvarsmaktens behov i samma luftrum skapat en hög komplexitet som måste omhändertas för att säkerställa en hög och robust kapacitet.

LFV har i en tidigare rapport pekat på att det övergripande ansvaret för utvecklingen av svenskt luftrum är otydligt då det inte finns någon utpekad myndighet för detta.
– LFV har kunskapen om och erfarenheten av att skapa ett luftrum som är säkert, effektivt och miljöanpassat för alla brukare så vi deltar gärna i den fortsatta processen, säger Ann Persson Grivas.

Aerospace Almedalen, där detta samtal och andra seminarier om flyg och rymd hålls, hittar du på Strandvägen 4, vid Wisby Strands veranda.

För mera information kontakta LFVs presstjänst på telefon 011-19 20 50.

LFV är Sveriges ledande aktör inom flygtrafikledning för civil och militär luftfart med tillhörande tjänster. Våra flygledare leder dagligen cirka 2 000 flygplan i svenskt luftrum. LFV var först i världen med flygtrafikledning på distans och vi driver digitaliseringen inom flera områden. Genom olika samarbeten är vi med och effektiviserar det europeiska luftrummet. LFV har 1 100 anställda och hade 2018 en omsättning på 3,3 miljarder kronor.

Fakta om LFV

  • LFV flygtrafikleder vid 20 flygplatser och från tre kontrollcentraler i Sverige.
  • LFV har över 70 års erfarenhet och kunskap av flygtrafiktjänst och flygsäkerhet.  30 års erfarenhet av affärer i över 50 länder.
  • 40 års erfarenhet av civil/militär integration av flygtrafiktjänst.
  • LFV är ett statligt affärsverk.
  • 785 000 flygrörelser i svenskt luftrum 2018.
  • 99,9 procents punktlighet.
  • 100 procent uppfyllda flygsäkerhetsmål.
  • Kontrollcentralen i Sundsvall, RTC Sundsvall, drivs sedan årsskiftet av Saab Digital Air Traffic Solutions, SDATS, ett bolag som ägs av Saab och LFV.

Prenumerera

Dokument & länkar

Snabbfakta

Svenskt luftrum behöver moderniseras. Nuvarande luftrumskonstruktion har funnits sedan 1998 och förutsättningarna har förändrats på en rad punkter sedan dess.
Twittra det här

Citat

Det är i luften som på marken – ju bredare och rakare vägen är desto högre transportkapacitet får vi. Raka flygvägar innebär också högre effektivitet vilket minskar flygets klimatpåverkan,
Ann Persson Grivas, generaldirektör LFV: