LFV varslar cirka 500 medarbetare

Report this content

Den dramatiska minskningen i flygtrafiken påverkar LFV. Med den omfattande nedgången i flygtrafiken minskar behovet av våra tjänster, vilket i sin tur leder till att vi tappar stora intäkter samtidigt som vi har en överkapacitet. Mot den bakgrunden behöver LFV varsla om uppsägningar motsvarande cirka 500 tjänster av LFVs cirka 1100 medarbetare.

Nu inleds ett omställningsarbete tillsammans med de fackliga organisationerna. Regelverket för korttidspermittering gäller inte statliga arbetsgivare.
Varslet avser Norrköping, Stockholm, Malmö och Göteborg vilket är orter där LFV har många medarbetare. LFV är leverantör av civil och militär flygtrafiktjänst och vi ska leverera på våra uppdrag. Det ska vi göra trots att vi nu varslar.
– Målsättningen i det kommande arbetet är att de som kanske behöver sluta hos oss ska kunna komma tillbaka så snart som möjligt. Vi gör allt vi kan för att begränsa de negativa effekterna för våra fantastiska medarbetare, säger generaldirektör Ann Persson Grivas.

LFV är Sveriges ledande aktör inom flygtrafikledning för civil och militär luftfart med tillhörande tjänster. Våra flygledare leder dagligen cirka 2 000 flygplan i svenskt luftrum. LFV var först i världen med flygtrafikledning på distans och vi driver digitaliseringen inom flera områden. Genom olika samarbeten är vi med och effektiviserar det europeiska luftrummet.

Fakta om LFV

  • LFV flygtrafikleder vid 20 flygplatser/flottiljer och från tre kontrollcentraler i Sverige.
  • LFV har över 70 års erfarenhet och kunskap av flygtrafiktjänst och flygsäkerhet.
  • 40 års erfarenhet av civil/militär integration av flygtrafiktjänst. LFV är ett statligt affärsverk.
  • 774 000 flygrörelser i svenskt luftrum 2019.
  • 99,9 procents punktlighet.
  • 100 procent uppfyllda flygsäkerhetsmål.
  • Kontrollcentralen för flygtrafikledning på distans i Sundsvall, RTC Sundsvall, drivs sedan 2019 av Saab Digital Air Traffic Solutions, SDATS, ett bolag som ägs av Saab och LFV.
  • LFV har 1 100 anställda och omsatte 2019 3,1 miljarder kronor.

Prenumerera

Snabbfakta

LFV varslar cirka 500 medarbetare.
Twittra det här

Citat

Vi gör allt vi kan för att begränsa de negativa effekterna för våra fantastiska medarbetare.
Ann Persson Grivas, generaldirektör LFV.