LFV och Saab tecknar avtal om att uppgradera Remote Tower Center i Sundsvall

LFV och Saab har tecknat ett avtal om att uppgradera mjukvaran i LFVs RTC, Remote Tower Center i Sundsvall, med ny funktionalitet för flygtrafikledning av två flygplatser parallellt, multiple operations.

LFVs Remote Tower Center är den kontrollcentral varifrån LFV sedan i april 2015 bedriver flygtrafiktjänst på distans på Örnsköldsvik Airport.

Arbetet med att utveckla, validera och analysera hur en flygledare kan hantera fler än en flygplats från en kontrollcentral har pågått under många år. Det har skett både inom ramen för EU:s utvecklingsprogram för flygtrafiktjänsten SESAR och i andra utvecklingsprojekt.

Den produkt som ska levereras till LFV är baserat på en vidareutveckling av Saabs lösning för multiple airport operations för det irländska luftfartsverket IAA.
– Investeringen är en del i LFVs strategiska arbete för att säkerställa att vårt RTS-erbjudande på sikt är konkurrenskraftigt och flexibelt för att möta behoven hos våra flygplatskunder. Nu startar också arbetet med att få ett driftgodkännande från Transportstyrelsen för multiple airport operations vid LFVs kontrollcentral i Sundsvall, säger Niclas Gustavsson, direktör affärsutveckling i LFV
– Efter över ett års drift av flygtrafiktjänst på distans och med 4 000 timmar av operativ och systemmässig erfarenhet så är detta nästa steg i vår satsning. Med detta fortsätter LFV att skapa smarta lösningar för morgondagens flyg, säger Niclas Gustavsson.

För mer information kontakta LFVs presstjänst på telefon 011-19 20 50.


Faktaruta

  • LFV är först i världen med fjärrstyrd flygtrafikledning, Remote Tower Services, RTS. Sedan april 2015 fjärrstyrs Örnsköldsvik Airport från LFVs Remote Tower Centre, RTC,
     i Sundsvall. Efter ett års drift har LFV 4 000 timmars erfarenhet av operativ flygtrafikledning på distans.
  • LFV erbjuder flygtrafikledning och relaterade tjänster både nationellt och internationellt.
  • LFV tillhandahåller en säker, effektiv och miljöanpassad flygtrafiktjänst för civil och militär luftfart.
  • LFV trafikleder 23 flygplatser och 3 kontrollcentraler i Sverige, samt levererar flygtrafiktjänst på fem flygplatser i Abu Dhabi. 
  • LFV bedriver forskning och utvecklar tjänster och operativa koncept för att möta nya förutsättningar för kapacitet, tillgänglighet och hållbarhet.
  • LFV samarbetar i olika allianser och organisationer för att effektivisera det europeiska luftrummet.
  • LFV har över 70 års erfarenhet och kunskap av flygtrafiktjänst och flygsäkerhet.
  • LFV är ett statligt affärsverk och har cirka 1200 anställda med en omsättning på 3,4 miljarder.

LFV i siffror 2015

3,4 miljarder i omsättning.
1200 anställda.
712 000 flygrörelser i svenskt luftrum.
99,9 procents punktlighet.
23 svenska flygplatser trafikleds av LFV.
3 kontrollcentraler med flygtrafikledning.
30 års erfarenhet av affärer i över 50 länder.
150 utbildade flygledare i ”grön flygledning” 2015.
100 procent uppfyllda flygsäkerhetsmål. 

Prenumerera

Citat

Investeringen är en del i LFVs strategiska arbete för att säkerställa att vårt RTS-erbjudande på sikt är konkurrenskraftigt och flexibelt för att möta behoven hos våra flygplatskunder.
Niclas Gustavsson, direktör affärsutveckling LFV.