Avmattning i flygtrafiken under 2019

Report this content

2019 minskade flygtrafiken i svenskt luftrum för första gången sedan 2012. Antalet flygrörelser uppgick till 774 000. Det skriver LFV i sin årsredovisning för 2019.

– Det kan finnas flera samverkande förklaringar till trafikminskningen, bland annat en konjunkturavmattning, den svaga svenska kronan och miljö- och hållbarhetsfrågorna, säger LFVs generaldirektör Ann Persson Grivas.

LFVs omsättning 2019 uppgick till 3,1 miljarder kronor och resultatet efter finansiella poster blev minus 40 miljoner kronor.

Under de senaste fem år har LFV successivt sänkt den avgift som flygbolagen betalar för flygtrafikledning. 2015 var avgiften per flugen sträcka 66 euro för att 2019 vara nere i 51 euro vilket innebär att Sverige 2019 hade den femte lägsta avgiften i Västeuropa.
– Vi har under de senaste åren haft ett kontinuerligt fokus på effektiviseringar, säger Ann Persson Grivas.

Sedan 2015 har LFV tillsammans med övriga bevakningsansvariga myndigheter, regioner och kommuner regeringsuppdraget att återuppta totalförsvarsplaneringen.
– LFV arbetar långsiktigt för en ökad och återupptagen totalförsvarsförmåga. LFV ska leverera en säker och effektiv flygtrafiktjänst i alla beredskapslägen. Det är en prioriterad fråga för LFV och viktig för Sverige, säger Ann Persson Grivas.

För mera information kontakta LFVs presstjänst på telefon 011-19 20 50.

LFV är Sveriges ledande aktör inom flygtrafikledning för civil och militär luftfart med tillhörande tjänster. Våra flygledare leder dagligen cirka 2 000 flygplan i svenskt luftrum. LFV var först i världen med flygtrafikledning på distans och vi driver digitaliseringen inom flera områden. Genom olika samarbeten är vi med och effektiviserar det europeiska luftrummet.

Fakta om LFV

  • LFV flygtrafikleder vid 17 flygplatser/flottiljer och från två kontrollcentraler i Sverige.
  • LFV har över 70 års erfarenhet och kunskap av flygtrafiktjänst och flygsäkerhet.
  • 40 års erfarenhet av civil/militär integration av flygtrafiktjänst.LFV är ett statligt affärsverk.
  • 774 000 flygrörelser i svenskt luftrum 2019.
  • 99,9 procents punktlighet.
  • 100 procent uppfyllda flygsäkerhetsmål.
  • Kontrollcentralen för flygtrafikledning på distans i Sundsvall, RTC Sundsvall, drivs sedan 2019 av Saab Digital Air Traffic Solutions, SDATS, ett bolag som ägs av Saab och LFV.
  • LFV har 1 100 anställda och omsatte 2019 3,1 miljarder kronor.
  • Bevakningsansvariga myndigheter har ansvar att förbereda och organisera totalförsvarets verksamheter i samråd med Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Snabbfakta

2019 minskade flygtrafiken i svenskt luftrum för första gången sedan 2012. Antalet flygrörelser uppgick till 774 000.
Twittra det här
LFVs omsättning 2019 uppgick till 3,1 miljarder kronor och resultatet efter finansiella poster blev minus 40 miljoner kronor.
Twittra det här

Citat

Det kan finnas flera samverkande förklaringar till trafikminskningen, bland annat en konjunkturavmattning, den svaga svenska kronan och miljö- och hållbarhetsfrågorna.
Ann Persson Grivas, generaldirektör LFV