• news.cision.com/
  • LFV/
  • LFV driftsätter ny kontrollcentral för flygtrafikledning på distans

LFV driftsätter ny kontrollcentral för flygtrafikledning på distans

Report this content

LFV har i dag driftsatt kontrollcentralen RTC Stockholm, eller Remote Tower Centre, för flygtrafikledning på distans vid några av Swedavias flygplatser. Den första flygplatsen att anslutas var Kiruna Airport.

– Vi är stolta och glada över att idag kunna öppna RTC Stockholm för flygtrafikledning på distans. Detta är resultatet av ett nära och givande samarbete med vår kund Swedavia. Det goda samarbetet med Transportstyrelsen i godkännandeprocessen har också varit en framgångsfaktor, säger LFVs generaldirektör Ann Persson Grivas.
– Det är naturligtvis glädjande att vi efter ett mångårigt intensivt arbete tillsammans med LFV nu tar det första steget till distansledd flygtrafikledning vid våra flygplatser. Driftsättningen vid Kiruna Airport är en milstolpe i Swedavias strategi för digitalisering och innovation och arbetet med att utveckla framtidens flygplatser i linje med vårt tillgänglighetsuppdrag, säger Jonas Abrahamsson, VD och koncernchef på Swedavia.

2016 skrev LFV och Swedavia en avsiktsförklaring att utreda förutsättningarna för flygtrafikledning på distans. I november 2017 skrevs avtalet under om att etablera flygtrafikledning på distans vid de fyra flygplatserna Kiruna Airport, Umeå Airport, Åre Östersund Airport och Malmö Airport. RTC Stockholm ligger i direkt anslutning till LFVs kontrollcentral ATCC Stockholm på Arlanda, varifrån flygtrafiken i stora delar av Sverige leds.
Efter att flygtrafikledning på distans tagits i drift vid Kiruna Airport återstår tre flygplatser i programmet. Enligt tidplanen ska flygtrafikledning på distans vara driftsatt vid alla flygplatserna före utgången av år 2022.
– Med flygtrafikledning på distans kan vi erbjuda flygplatserna mer flexibla tjänster inom flygtrafikledning och också mer flexibla öppettider, säger Ann Persson Grivas.

– Vi får nu nya möjligheter till en effektivare flygplatsdrift samtidigt som vi säkerställer viktig regional tillgänglighet genom att säkra redundans och möjliggöra flexibla öppethållandetider. Vi ser nu fram ett gott samarbete i det fortsatta arbetet kring driftsättningen vid övriga flygplatser, säger Jonas Abrahamsson.

Projektet har delfinansierats av EU.

LFV var först i världen med flygtrafikledning på distans. 2015 driftsattes RTS vid Örnsköldsvik Airport från kontrollcentralen RTC Sundsvall. Därefter följde Sundsvall Timrå Airport, Linköping City Airport och Scandinavian Mountains Airport i Sälen. Flygtrafiken vid dessa fyra flygplatser leds nu på distans från RTC Sundsvall av bolaget SDATS, Saab Digital Air Traffic Solutions. Det bildades 2016 av LFV och Saab för att utveckla, marknadsföra, sälja och driva flygtrafikledning på distans.

Fakta om LFV

LFV är Sveriges ledande aktör inom flygtrafiktjänst för civil och militär luftfart med tillhörande tjänster. Vi är en säker, robust och pålitlig leverantör av flygtrafiktjänst i svenskt luftrum och vid svenska flygplatser. Genom olika samarbeten är vi med och effektiviserar det europeiska luftrummet och vi driver digitaliseringen inom flera olika områden.

  • Statligt affärsverk.
  • Över 70 års erfarenhet av flygtrafiktjänst och flygsäkerhet.
  • Över 40 års erfarenhet av civil/militär integration av flygtrafiktjänst.
  • Flygtrafikleder vid 16 flygplatser och från fyra kontrollcentraler i Sverige: ATCC Stockholm, ATCC Malmö, RTC Stockholm och Östgöta Kontrollcentral. ATCC står för Air Traffic Control Centre, RTC för Remote Tower Centre och där hanteras flygtrafikledning på distans.
  • 100 procent uppfyllda flygsäkerhetsmål.
  • 99,9 procents punktlighet.
  • 1 100 anställda.

För mer information, kontakta LFVs presstjänst på tfn 011-192050.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Snabbfakta

LFV har i dag driftsatt kontrollcentralen RTC Stockholm, eller Remote Tower Center, för flygtrafikledning på distans vid några av Swedavias flygplatser. Den första flygplatsen att anslutas var Kiruna Airport.
Twittra det här

Citat

Vi är stolta och glada över att idag kunna öppna RTC Stockholm för flygtrafikledning på distans.
Ann Persson Grivas, generaldirektör LFV