LFVs kontrollcentral i Sundsvall utbyggd

Infrastrukturminister Anna Johansson har i dag invigt utbyggnaden av LFVs kontrollcentral Remote Tower Center i Sundsvall. Med utbyggnaden finns kapacitet att leda flygtrafiken vid ännu fler flygplatser på distans.

Flygtrafiken vid Örnsköldsvik Airport blev i april 2015 först i världen att fjärrstyras.
– Fjärrstyrd flygtrafikledning gick från vision till realitet på tio år. Nu har det varit i operativ drift i snart två år och ytterligare två ansluts under våren. Med utbyggnaden kan vi fjärrstyra ytterligare tre flygplatser från Sundsvall, säger LFVs generaldirektör Olle Sundin.
– Fjärrstyrd flygtrafikledning är ett område där Sverige ligger i framkant. Branschen genomgår en spännande utveckling där ny teknik och digitaliseringens möjligheter är viktiga delar för att utveckla verksamheten, sade infrastrukturminister Anna Johansson.
Den befintliga kontrollcentralen har plats för två flygledarpositioner för fjärrstyrning. Med utbyggnaden om 430 kvadratmeter blir det plats för ytterligare tre positioner.
Med tillbyggnaden får LFV moderna och ändamålsenliga lokaler för att bedriva effektiv flygtrafikledning på distans.
Flygtrafikledningen i Sundsvall hade vid utgången av 2016 samlat på sig 6 400 timmars operativ drifterfarenhet. Sundsvall har blivit en fokalpunkt för utveckling och demonstration av fjärrstyrd flygtrafikledning; sedan starten av operativ drift har anläggningen besökts av drygt 1 600 personer från hela världen.
Genom att implementera Remote Tower Services, RTS, kan en eller flera flygledartorn manövreras från en annan plats, oavsett avstånd. Resultatet är en flygplats som kan erbjuda mer flexibla flygtrafikledningstjänster ”on demand” och mångsidiga öppettider för att möta kundernas krav. 

På bilden fr v: Erik Bäckman, chef kontrollcentralen Sundsvall, LFVs generaldirektör Olle Sundin och infrastrukturminister Anna Johansson.

Fördelar med fjärrstyrda torn

• Tillhandahållande av en kostnadseffektiv flygtrafikledning.
• Möjlighet till flygplatser med låg trafikintensitet.
• Samlokalisering av flygtrafiktjänst betyder mer effektiv användning av personal och infrastruktur.
• Alternativ till renovering eller nytt torn.
• Flygtrafikledning on demand - flexibla öppettider för att möta kundernas krav.
• Lätt att uppgradera operativ nivå.
• Möjligheten att erbjuda 24/7 SAR (Search and Rescue) drift och medicinsk evakuering.
• Förbättring av säkerheten genom ny teknik.

För mer information kontakta LFVs presstjänst 011-19 20 50.

Prenumerera

Media

Media

Citat

Fjärrstyrd flygtrafikledning gick från vision till realitet på tio år.
Olle Sundin, generaldirektör LFV.