LFV delar ut årets innovationsstipendium till doktorand på Linköpings Universitet

LFV delar sedan flera år ut ett innovationsstipendium till en student eller anställd vid Linköpings Universitet för att uppmärksamma forskning och innovation kopplat till flygtrafikledning och flyg. Årets pristagare är Prithiviraj Muthumanickam, doktorand vid Institutionen för Teknik och Naturvetenskap vid Linköpings Universitet.

Årets stipendiat har i sin forskning bland annat tittat på hur arbetsbelastningen ser ut när en flygtrafikledare arbetar i en kontrollcentral och sköter flygtrafikledning på distans för flera flygplatser. Utvecklingen av flygtrafikledningstjänster är inne i ett spännande skede och LFV är en ledande aktör i branschen och var först i världen med att lansera flygtrafikledning på distans, Remote Tower Service, 2015.
– Prithiviraj Muthumanickam har genom ett stort engagemang snabbt kommit in i flygtrafiktjänstvärlden. Hans sociala färdigheter och energi är en drivkraft som förväntas bidra till utvecklingen av innovativa produkter och flygtrafikledningstjänster, säger Ulf Thibblin, teknisk direktör i LFV.

Prithiviraj Muthumanickam har i sitt forskningsarbete tillfört kompetens inom området analys av visuell information.
– Jag blev väldigt stolt och glad när jag fick veta att jag hade fått stipendiet. Jag är också tacksam om den forskning som jag bedriver i slutänden kan komma samhället till nytta.

Inom LFV bedrivs också forskning och utveckling kring framtidens flygtrafikledningstjänster. Det sker i samarbete både med den akademiska världen och i flera europeiska samarbetsprojekt. LFV utvecklar smarta lösningar för morgondagens flyg.
– LFVs samarbete med den akademiska världen är mycket viktigt för oss. Här bedrivs forskning som utvecklar LFVs flygtrafiktjänst och härifrån kan vi rekrytera framtidens duktiga ingenjörer till den spännande och högteknologiska flygbranschen, säger Ulf Thibblin.

För mera information kontakta LFVs presstjänst på telefon 011-19 20 50.

LFV är Sveriges ledande aktör inom flygtrafikledning med tillhörande tjänster för civil och militär luftfart. LFV är också med och utvecklar det Europeiska luftrummet genom samarbeten i olika former. LFV har lång erfarenhet av att erbjuda konsulttjänster inom luftfartsområdet på den internationella marknaden. Med fokus på forskning och utveckling erbjuder LFV smarta lösningar för morgondagens flyg. LFV är först i världen med fjärrstyrd flygtrafikledning - ett helt nytt sätt att leda flygtrafiken på - vilket uppmärksammas globalt. LFV har 1200 anställda och en omsättning på 3,4 miljarder kronor.

Fakta LFV

  • LFV flygtrafikleder vid 21 flygplatser och från tre kontrollcentraler i Sverige.
  • LFV är partner till GAL, Global Aerospace Logistics, leverantör av flygtrafiktjänster i Förenade Arabemiraten.
  • LFV har över 70 års erfarenhet och kunskap av flygtrafiktjänst och flygsäkerhet.  30 års erfarenhet av affärer i över 50 länder.
  • LFV är ett statligt affärsverk.
  • 712 000 flygrörelser i svenskt luftrum 2015.
  • 99,9 procents punktlighet.
  • 150 utbildade flygledare i "grön flygledning" 2015.
  • 100 procent uppfyllda flygsäkerhetsmål.

Fakta Prithiviraj Muthumanickam
Ålder: 29 år.
Bor i: Norrköping:
Kommer från: Tamil Nadu (delstat i södra Indien).

Fakta LFVs innovationsstipendium
Stipendiesumman är på 10 000 kronor.
Stipendiet ska ges som stöd till kvalificerade examens- och uppsatsarbeten relaterade till LFVs verksamhet.
Stipendiet delades ut vid en ceremoni på Linköpings Universitet den 16 december.

Tidigare års stipendiater
2015 Åsa Svensson. Metodik för att samla in operativ data med hjälp av så kallad eye tracking.
2014 Martin Dahlgren och Viktor Westin, kartläggning av de miljö-KPI-er som används i Europa samt förslag på nyckeltal.
2013 Alexandra Isulv, varför NOTAM och AIP Supplement ibland inte når fram till piloterna.
2012 Oskar Wik och Viktor Westin, utredning och analys av lämpliga arbetsuppgifter och deras nödvändiga verktyg och hjälpmedel för en skiftledare, Watch Supervisor, vid ett framtida center för fjärrstyrda flygledningstorn, Remote Tower.
2011 Jonas Pettersson, förbättringar i utbildning för flygledare. 

Prenumerera

Media

Media

Citat

LFVs samarbete med den akademiska världen är mycket viktigt för oss.
Ulf Thibblin, teknisk direktör LFV.