LFV utser Trygve Gjertsen till styrelseordförande för LFV Norway AS

LFV har utsett Trygve Gjertsen till styrelseordförande i bolaget LFV Norway AS med uppdrag att utveckla LFV på den norska marknaden för flygtrafikledning.

Trygve Gjertsen har verkat länge på flera ledande positioner och haft flera styrelseuppdrag inom skandinavisk luftfart, bland annat i SAS-gruppen och Braathens både i Norge och i Sverige. Han har också arbetat inom Ernst & Young och varit koncerndirektör för Posten Norge.
– Vi är mycket glada för att ha knutit Trygve till LFV. Trygve Gjertsen har en gedigen branscherfarenhet och ett starkt kundfokus då han i huvudsak kommer från företag som nyttjar flygtrafikledningstjänster och är väl förtrogen med vår bransch.  Med Trygve Gjertsen har vi alla förutsättningar för att skapa en stabil plattform för vår Norgesatsning, säger LFVs generaldirektör Olle Sundin.

Den norska marknaden för lokal flygtrafiktjänst avregleras under 2016 och kommer i och med det att konkurrensutsättas. För LFV är Norge en viktig marknad och det är en marknad som LFV har goda erfarenheter av.
– LFV är en stark aktör som kan bidra till att utveckla flygplatsernas konkurrenskraft och förmåga. Det gör vi både genom att skräddarsy tjänster efter kundernas behov och genom att ligga i framkant när det gäller utveckling av operativa och tekniska koncept. Vi har också erfarenheter av konkurrens och avreglering som kan vara intressanta säger Olle Sundin.


Internationellt har LFV arbetat i 50 länder och är branschledande i utvecklingen av RTS, Remote Tower Services, fjärrstyrd flygtrafiktjänst. För ett år sedan driftsatte LFV världens första kontrollcentral för RTS i Sundsvall för fjärrstyrning av Örnsköldsvik Airport.

– Att arbeta för LFVs fortsatta etablering på den norska flygtrafiktjänstmarknaden blir en spännande utmaning. Med mitt engagemang i LFV Norway AS hoppas jag kunna bidra till att LFV blir en viktig och efterfrågad aktör i Norge, säger Trygve Gjertsen.

För mera information kontakta LFVs presstjänst på telefon 011-19 20 50.

Fakta om LFV

LFV är Sveriges ledande aktör inom flygtrafikledning och flygtrafiktjänster både nationellt och internationellt. LFV bedriver forskning och utveckling för att kunna erbjuda smarta lösningar för morgondagens flyg och var först i världen med fjärrstyrd flygtrafikledning. I olika samarbeten och allianser arbetar LFV för att effektivisera det europeiska luftrummet.

LFV i siffror 2015

3,4 miljarder i omsättning.
1200 anställda.
712 000 flygrörelser i svenskt luftrum.
99,9 procents punktlighet.
23 svenska flygplatser trafikleds av LFV.
3 kontrollcentraler med flygtrafikledning.
30 års erfarenhet av affärer i över 50 länder.
150 utbildade flygledare i ”grön flygledning” 2015.
100 procent uppfyllda flygsäkerhetsmål. 

Prenumerera

Media

Media

Citat

Vi är mycket glada för att ha knutit Trygve till LFV. Trygve Gjertsen har en gedigen branscherfarenhet och ett starkt kundfokus.
Olle Sundin, generaldirektör LFV.