LFVs miljöprojekt – ett föredömligt exempel

Den internationella luftfartsmyndigheten ICAO har utsett LFVs miljöprojekt VINGA till en ”best practice” fallstudie ur ett globalt perspektiv. 

– Det är hedrande och ytterst ett bevis för att vi i Sverige och LFV är i framkant när det kommer till miljö och flyg. Jag tror att projektet visade styrkan i samarbete mellan branschens aktörer men också vikten av att så långt möjligt involvera alla berörda såsom piloter och flygledare men också miljömyndigheter, säger Niclas Wiklander som var projektledare för VINGA.

De nationella flygsäkerhetsmyndigheterna, vilket i Sverige är Transportstyrelsen, fick i uppdrag av ICAO att ta fram bra exempel på miljöprojekt med väl genomförda miljökonsekvensbeskrivningar.

– När ICAO:s miljökommitté CAEP efterfrågade goda exempel på projekt med väl genomförda miljökonsekvensbeskrivningar kände jag att Sverige borde utnyttja denna möjlighet att få visa upp det proaktiva miljöarbete som bland annat LFV bedrivit i Sverige de senaste åren, säger Therése Sjöberg vid Transportstyrelsen.

ICAO valde att lyfta fram miljöprojektet VINGA som genomfördes 2011 vid Göteborg Landvetter Airport och innebar att med bästa befintliga teknik utvärdera miljöoptimala sätt att flyga in och ut från flygplatsen. När projektet avslutades i december 2011 hade bland annat 178 kurvade inflygningar (RNP AR) till bana 21 och bana 03 Landvetter genomförts. Dessa inflygningar utvärderades ur en mängd perspektiv. Den genomsnittliga minskningen av koldioxidutsläpp för inflygningar till bana 21 var 283 kilo per inflygning, flygningen kortades med 2,2 mil och inflygningarna lades över områden där inga nya boende exponerades för buller över samhällets riktvärden.

Projektet ledde till att de kurvade inflygningarna etablerades i den vardagliga driften till Göteborg Landvetter Airport och idag har tre flygbolag det som krävs för att nyttja tekniken.

– Att tekniken etablerats på Landvetter och vid Arlanda är avgörande då det skickar en tydlig signal till flygbolag att det ska löna sig att investera i bästa teknik. Malmö Airport har erhållit miljögodkännande för att kunna etablera tekniken och vi ser att Gardermoen är på väg mot ett införande av liknande flygprocedurer, vilket förstås är glädjande, säger Niclas Wiklander.

Projektet finansierades bland annat av SESAR och genomfördes i samarbete med Swedavia Göteborg Landvetter Airport, Novair, Airbus, Quovadis och Chalmers.

För mer information kontakta LFVs presstjänst på telefon 011-19 20 50.

LFV är ett statligt affärsverk som ansvarar för flygtrafiktjänst i svenskt luftrum. Varje år hanteras omkring 700 000 flygplansrörelser. LFV är även verksamt internationellt. Omsättningen är 2,6 miljarder och antalet anställda 1 200. Våra lösningar för en säkrare och mer kostnadseffektiv flygtrafikledning uppmärksammas globalt och vi driver på utvecklingen för att minska flygets klimatpåverkan.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Citat

Det är hedrande och ytterst ett bevis för att vi i Sverige och LFV är i framkant när det kommer till miljö och flyg.
Niklas Wiklander, projektledare Vinga.