• news.cision.com/
  • LFV/
  • LFV har fått i uppdrag att genomföra en översyn av det undre luftrummet

LFV har fått i uppdrag att genomföra en översyn av det undre luftrummet

Report this content

LFV har fått regeringens uppdrag att föreslå hur luftrummet under 2900 meters höjd ska utformas för att skapa bättre förutsättningar för miljövänligare flygningar till svenska flygplatser.

− I och med det här nya uppdraget är LFV utsedd till den myndighet som ska föreslå hur ett undre luftrum skulle kunna utformas. Vi ser fram emot att ta fram moderna och klimatsmarta förutsättningar för alla som använder det svenska luftrummet. Arbetet kommer att ske i nära dialog och samverkan med berörda intressenter, säger Ann Persson Grivas, generaldirektör för LFV.

I maj 2019 redovisade LFV ett regeringsuppdrag som omfattade en fördjupad studie om utformningen av det svenska luftrummet. Studien resulterade bland annat i ett förslag på luftrumsstrategi som kan utgöra underlag för uppdrag att genomföra en översyn av luftrummet I strategin pekades bland annat på behovet av en översyn av det undre luftrummet för att säkerställa att luftfartyg kan flyga miljöeffektivt in till landets kontrollerade flygplatser utan att piloter behöver begära att flyga i okontrollerat luftrum – samtidigt som tillgängligheten säkerställs för Försvarsmakten och andra användare av luftrummet på lägre höjder.

− Stora strukturella förändringar av luftrummet tar tid att genomföra eftersom det krävs omfattande analysarbete, säkerhetsgranskningar, simuleringar och koordinering med berörda intressenter. Det här är ett första steg för att bättre anpassa det svenska undre luftrummet för dagens och morgondagens flyg, inte minst utifrån miljöeffektivitet, säger Ann Persson Grivas.

Utredningen ska resultera i ett förslag på hur det undre luftrummet kan organiseras. Förslaget ska kunna vara ett underlag för flygplatserna att genomföra förändringar i sina respektive luftrum så att det skapas moderna förutsättningar för dagens och morgondagens flyg.

Regeringens uppdragsbeskrivning

Mer om luftrum

Luftrummet är indelat i olika skikt, bland annat beroende på närhet till en flygplats, och det är också indelat i kontrollerade och okontrollerade delar. Det är nu länge sedan, 1998, som den senaste luftrumsförändringen gjordes och det är nu hög tid att anpassa luftrummet efter de brukare som nu rör sig i lufthavet.
 

För mera information kontakta LFVs presstjänst på tfn 011-19 20 50.

LFV är Sveriges ledande aktör inom flygtrafikledning för civil och militär luftfart med tillhörande tjänster. LFV var först i världen med flygtrafikledning på distans och vi driver digitaliseringen inom flera områden. Genom olika samarbeten är vi med och effektiviserar det europeiska luftrummet.

Fakta om LFV

• Statligt affärsverk.

• Över 70 års erfarenhet och kunskap av flygtrafiktjänst och flygsäkerhet.

• Över 40 års erfarenhet av civil/militär integration av flygtrafiktjänst.

• Flygtrafikleder vid 16 flygplatser och från fyra kontrollcentraler i Sverige, ATCC Stockholm, ATCC Malmö, RTC Stockholm och Östgöta Kontrollcentral. ATCC står för Air Traffic Control Centre, RTC för Remote Tower Centre och där hanteras flygtrafikledning på distans.

• 100 procent uppfyllda flygsäkerhetsmål.

• 99,9 procents punktlighet.

•  1 100 anställda.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Citat

Vi ser fram emot att ta fram moderna och klimatsmarta förutsättningar för alla som använder det svenska luftrummet.
Ann Persson Grivas, generaldirektör LFV