LFV guidar flyget till tomteland

Många är de som tar flyget till tomten i juletid. Under december månad kommer LFV att trafikleda omkring 400 flygplan genom svenskt luftrum på sin väg till tomten i norra Finland.

Tomteflyget genom Sverige leds från LFVs kontrollcentral i Stockholm. Det är den ena av två kontrollcentraler, den andra ligger i Malmö, varifrån LFV hanterar omkring 700 000 rörelser i svenskt luftrum varje år. Jämfört med en vanlig månad innebär tomteflyg en fördubbling av flygtrafiken i de norra delarna av Sverige. 
– Nu på söndag, den 18 december, är den största resdagen med cirka 40 flygplan i luften i båda riktningarna, säger Per Fröberg, pressansvarig LFV. 

LFV trafikleder flygplanen under hela deras färd i svenskt luftrum:
– LFV tar hand om trafikledningen av flygplanet när det kommer in i svenskt luftrum någonstans över nordvästra Värmland. Efter drygt en timmes färd lämnar de Sverige uppe vid svensk-finska gränsen norr om Haparanda för den sista delen av flygningen till tomtelandet, säger Per Fröberg.

För mera information kontakta LFVs presstjänst på telefon 011-19 20 50.

LFV är Sveriges ledande aktör inom flygtrafikledning med tillhörande tjänster för civil och militär luftfart. LFV är också med och utvecklar det Europeiska luftrummet genom samarbeten i olika former. LFV har lång erfarenhet av att erbjuda konsulttjänster inom luftfartsområdet på den internationella marknaden. Med fokus på forskning och utveckling erbjuder LFV smarta lösningar för morgondagens flyg. LFV är först i världen med fjärrstyrd flygtrafikledning - ett helt nytt sätt att leda flygtrafiken på - vilket uppmärksammas globalt. LFV har 1200 anställda och en omsättning på 3,4 miljarder kronor.

Fakta om LFV

  • LFV flygtrafikleder vid 21 flygplatser och från tre kontrollcentraler i Sverige.
  • LFV är partner till GAL, Global Aerospace Logistics, leverantör av flygtrafiktjänster i Förenade Arabemiraten.
  • LFV har över 70 års erfarenhet och kunskap av flygtrafiktjänst och flygsäkerhet.  30 års erfarenhet av affärer i över 50 länder.
  • LFV är ett statligt affärsverk.
  • 712 000 flygrörelser i svenskt luftrum 2015.
  • 99,9 procents punktlighet.
  • 150 utbildade flygledare i "grön flygledning" 2015.
  • 100 procent uppfyllda flygsäkerhetsmål.

Taggar:

Prenumerera

Citat

Söndag 18 december är den största resdagen med cirka 40 flygplan i luften i båda riktningarna.
Per Fröberg, pressansvarig LFV.