• news.cision.com/
  • LFV/
  • LFV är med och utvecklar framtidens flygplatstjänster i Örnsköldsvik

LFV är med och utvecklar framtidens flygplatstjänster i Örnsköldsvik

Report this content

På Örnsköldsvik Airport har LFV tillsammans med partners etablerat en forskningsarena för utveckling av autonoma och fjärrstyrda flygplatser. På torsdagen visades de första resultaten upp för en större publik.

LFV leder tillsammans med flera partners forskningsprojektet AVAP (Automated Vechicles for Airports) och är också huvudman för etableringen av forskningsarenan Testsite OER. LFV bedriver forskning inom hela luftfartsområdet med fokus på flygsäkerhet, hållbarhet, kapacitet och kostnadseffektivitet. Sedan den lokala flygtrafiktjänsten på Örnsköldsvik Airport flyttades över till LFVs kontrollcentral i Sundsvall för flygtrafikledning på distans skapades möjligheter för en forskningsarena i Örnsköldsvik. På flygplatsen finns ett utrustat flygtrafikledningstorn som inte används. Det lämpar sig utmärkt väl för styrning och övervakning av forskning.

– I regionen finns också en stor innovationskraft som i kombination med korta ledtider har bidragit till etablerandet av forskningsarenan, säger LFVs forskningschef Björn Wahlström.

På torsdagen demonstrerades system och självkörande fordon för övervakning, snöröjning, gräsklipping och friktionsmätning på Örnsköldsvik Airport för inbjudna representanter för flygbranschen.

– Med den forskningsverksamhet som LFV bedriver där tillsammans med partners inom luftfartens digitalisering och automatisering kan vi öka flygets tillgänglighet och effektivitet. Nya samarbeten skapar nya möjligheter och stärker Sveriges position inom digitalisering och innovation. LFV skapar smarta lösningar för morgondagens flyg, säger Björn Wahlström.

Bilder för nerladdning (lfv.se/avap)

För mera information kontakta LFVs presstjänst på telefon 011-19 20 50.

LFV är Sveriges ledande aktör inom flygtrafikledning för civil och militär luftfart med tillhörande tjänster. Våra flygledare leder dagligen cirka 2 000 flygplan i svenskt luftrum. LFV var först i världen med flygtrafikledning på distans och vi driver digitaliseringen inom flera områden. Genom olika samarbeten är vi med och effektiviserar det europeiska luftrummet. LFV har 1 100 anställda och hade 2018 en omsättning på 3,3 miljarder kronor.

Fakta om LFV

  • LFV flygtrafikleder vid 20 flygplatser och från tre kontrollcentraler i Sverige.
  • LFV har över 70 års erfarenhet och kunskap av flygtrafiktjänst och flygsäkerhet. 
  • 40 års erfarenhet av civil/militär integration av flygtrafiktjänst.
  • LFV är ett statligt affärsverk.
  • 785 000 flygrörelser i svenskt luftrum 2018.
  • 99,9 procents punktlighet.
  • 100 procent uppfyllda flygsäkerhetsmål.
  • Kontrollcentralen i Sundsvall, RTC Sundsvall, drivs sedan årsskiftet av Saab Digital Air Traffic Solutions, SDATS, ett bolag som ägs av Saab och LFV.

 

Prenumerera

Media

Media

Snabbfakta

LFV med partners utvecklar autonoma lösningar för effektivare flygplatsdrift på Örnsköldsvik Airport.
Twittra det här

Citat

Med den forskningsverksamhet som LFV bedriver på Örnsköldsvik Airpor tillsammans med partners inom luftfartens digitalisering och automatisering kan vi öka flygets tillgänglighet och effektivitet.
Björn Wahlström, forskningschef LFV