Antalet flygrörelser ökade i maj

Flygrörelserna i svenskt luftrum ökade med 1 procent i maj 2013 jämfört med maj 2012.

– Detta är den andra månaden i rad med en ökning på över ett år. Vi har en underliggande negativ trend men det verkar som om minskningen avtar, säger LFVs omvärldsanalytiker Lars Ahlm.

Utrikestrafiken ökade med drygt 2,5 procent i maj medan den överflygande trafiken ökade med knappt 1 procent. Överflygande trafik är flygtrafik som varken startar eller landar i Sverige. Inrikestrafiken minskade med drygt 1 procent.
Trots ökningen i både april och maj har antalet flygrörelser minskat totalt sedan årsskiftet. Nedgången ligger på knappt 3 procent och alla tre kategorierna inrikes, utrikes och överflygande trafik minskar. Antalet flygrörelser i svenskt luftrum uppgick i maj till knappt 63 000.

– Blickar vi ut över Europa ser vi en knappt mätbar ökning i trafikvolymen i april och preliminärt en liten minskning i maj, säger Lars Ahlm.

För mer information kontakta LFVs presstjänst på telefon 011-19 20 40.

---------------------------------------------------------------------------------------------
LFV är ett affärsverk med 1 300 anställda som driver flygtrafiktjänst för civila och militära kunder vid 32 torn i Sverige och vid kontrollcentralerna i Stockholm och Malmö. Vi omsätter omkring 3 miljarder kronor och har vårt huvudkontor i Norrköping. LFV är en av Europas ledande aktörer inom flygtrafiktjänst. Våra lösningar för ännu säkrare och mer kostnadseffektiv flygtrafik uppmärksammas i omvärlden och inom miljöområdet går vi i bräschen för att minimera miljöbelastningen.

Taggar: