Avtal Sverige-Irak öppnar möjligheter för LFV

Irak och Sverige undertecknade på tisdagen ett bilateralt avtal om utbyte av produkter och tjänster. För LFV innebär avtalet en möjlighet till försäljning av tjänster inom luftfartsområdet till Irak.

Direkt efter att avtalet hade undertecknats på Utrikesdepartementet besökte delar av den irakiska delegationen Arlanda där LFV Aviation Consultings vd Lars Håkansson visade tornet och kontrollcentralen. I den irakiska delegationen ingick bland andra transportministern Hadi Al-Ameri och generaldirektören för Iraqi Civil Aviation Authority Naser Hussaien Bander.
- Vi ser framför allt affärsmöjligheter inom områdena green flights där Sverige och LFV ligger långt framme och luftrumsplanering, alltså åtgärder för att utnyttja det irakiska luftrummet så effektivt som möjligt, säger han.

Sverige finns redan på plats i Irak där man bland annat bedriver flygtrafikledning och utbildning. Flygtrafiken i Irak har, liksom i flera av länderna i Mellanöstern, ökat markant de senaste åren.

LFV Aviation Consulting AB, dotterbolag till LFV, är ett internationellt konsultföretag med flerårig erfarenhet från internationella luftfartsprojekt. LFV Aviation Consulting har tillhandahållit tjänster till bland annat flygplatser, flyginstitutioner, Eurocontrol, EU och i mer än 50 länder runt om i världen.

För ytterligare kommentarer kontakta LFVs presstjänst 011-19 20 40.

LFV
Koncern Kommunikation och Marknad

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LFV är ett affärsverk med 1 300 anställda som driver flygtrafiktjänst för civila och militära kunder vid 34 flygplatser runt om i Sverige. Vi omsätter drygt 2,3 miljarder kronor och har vårt huvudkontor i Norrköping. LFV är en av Europas ledande aktörer inom flygtrafiktjänst. Våra lösningar för ännu säkrare och mer kostnadseffektiv flygtrafik uppmärksammas i omvärlden och inom miljöområdet går vi i bräschen för att minimera miljöbelastningen.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar