EU prisar svenskt/danskt samarbete i luften

EU utnämner det svensk-danska samarbetet om ett gemensamt luftrum till ett av Europas tio mest lyckade projekt inom transportområdet. Det ursprungliga urvalet har varit så stort som 400 projekt som får ekonomiskt stöd från EU.

Det svensk-danska samarbetet mellan flygtrafiktjänsterna LFV och Naviair har lett till att LFV och Naviair 2009 bildade det gemensamma dotterbolaget NUAC (Nordic Unified Air Traffic Control) som ska bedriva flygtrafiktjänst i de båda ländernas luftrum. Sedan dess har arbetet koncentrerats på att harmonisera arbetssätt, företagskultur och metodiker. Första juli 2012 blir detta realitet. Då ska det gemensamma bolaget sköta trafiken i det svensk-danska luftrummet – vilket ska leda till en effektivare verksamhet och lägre kostnader för kunderna – flygbolag och resenärer.
”Genom att etablera NUAC och ge bolaget ansvaret för flygtrafikledning i det svensk-danska luftrummet lyckas Naviair och LFV minska kostnaderna samtidigt som man levererar en professionell flygtrafikledningstjänst”, heter det bland annat i motiveringen till utmärkelsen.
Bakom det gemensamma luftrummet och bolaget ligger EU-krav om att minska kostnaderna för flygtrafiktjänsten och minska flygets miljöpåverkan. Miljömålet uppnås bland annat genom att flygtrafiktjänsten numera tack vare ny teknik i planen och på marken kan erbjuda flygbolagen kortast möjliga väg genom luftrummet.
– EU:s utmärkelse visar att vi tillsammans med våra danska kollegor i Naviair ligger helt rätt i våra ambitioner att möta EU:s mål om en effektivare flygtrafiktjänst och ett flyg som jobbar intensivt med att minska sin miljöpåverkan, säger LFVs generaldirektör Thomas Allard.

För mera information kontakta LFVs informationsdirektör Carl Selling,
0733-52 09 08.

Fakta
NUAC startar leverans av flygtrafiktjänsten den 1 juli 2012.
Den uppskattade minskningen av koldioxidutsläpp är 52 000 ton per år.
Läs mer på TEN-T.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LFV är ett affärsverk med 1 350 anställda som driver flygtrafiktjänst för civila och militära kunder vid 35 flygplatser runt om i Sverige. Vi omsätter drygt 2,3 miljarder kronor och har vårt huvudkontor i Norrköping. LFV är en av Europas ledande aktörer inom flygtrafiktjänst. Våra lösningar för ännu säkrare och mer kostnadseffektiv flygtrafik uppmärksammas i omvärlden och inom miljöområdet går vi i bräschen för att minimera miljöbelastningen.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar