Femte månaden i rad med tillväxt för flyget

I september ökade antalet flygrörelser i svenskt luftrum med 5,1 procent. Det är femte månaden i rad med en tillväxttakt över 5 procent.

- Fortfarande är det utrikestrafiken som står för den starkaste tillväxten vilket naturligtvis hänger samman med den positiva utvecklingen av den svenska konjunkturen. Näringslivet har lagt i en högre växel med följden att allt fler affärsresenärer återkommer efter finanskrisen främst på långdistansflygningar, säger Lars Ahlm omvärldsanalytiker på LFV.

I september ökade utrikestrafiken med drygt 9 procent och överflygningarna med 5 procent medan inrikes minskade med knappt 1 procent – allt jämfört med september 2009.

Ackumulerat för årets första nio månader är ökningen knappt 1 procent jämfört med samma period 2009.

- Trots askmoln under april månad och därefter punktstrejker bland piloter har vi nu kommit ifatt och passerat de ackumulerade volymerna för 2009. Tyvärr utvecklas fortfarande inrikestrafiken dåligt vilket drar ner trafikvolymen totalt sett. För resterande del av 2010 tror vi på en fortsatt återhämtning vilket gör att vi förväntar oss en total trafikvolym på 654 000 rörelser i svenskt luftrum i år, säger Lars Ahlm.

För ytterligare kommentarer kontakta Lars Ahlm, telefon 0708-392207.

LFV
Koncern Kommunikation och Marknad


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LFV är ett affärsverk med 1 400 anställda som driver flygtrafiktjänst för civila och militära kunder vid 38 flygplatser runt om i Sverige. Vi omsätter drygt 2 miljarder kronor och har vårt huvudkontor i Norrköping. LFV är en av Europas ledande aktörer inom flygtrafiktjänst. Våra lösningar för ännu säkrare och mer kostnadseffektiv flygtrafik uppmärksammas i omvärlden och inom miljöområdet går vi i bräschen för att minimera miljöbelastningen.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar