Flyg och rymd i fokus i Almedalen 2 juli

Årets Aerospace Almedalen är samlingspunkten för alla flyg- och rymdintresserade. Tisdagen den 2 juli bjuder branschen in till ett brett program från morgon till kväll. Infrastrukturminister Tomas Eneroth ger sin syn på hur morgondagens flyg ska vara både hållbart och tillgängligt.

Årets Aerospace Almedalen går i grönt med flera seminarier som adresserar klimat, miljö och hållbarhet. På agendan står också diskussioner om flyg- och rymdbranschens långsiktiga förutsättningar och vi belyser hur Sverige bygger ett starkt luftförsvar, i dag och i framtiden.
Aerospace Almedalen är arenan som bjuder in till kunskapsutbyte och framtidsblick. Här samlas de centrala svenska aktörerna inom flyg och rymd och ger sina infallsvinklar på branschens viktigaste frågor just nu.

Aerospace Almedalen hittar du på Strandvägen 4, vid Wisby Strands veranda.

Läs mer på www.aerospacealmedalen.se

För mer information, kontakta LFVs presstjänst, 011-19 20 50.

PROGRAM

08.00-08.50
Hur kan små och medelstora företag i flyg- och rymdbranschen bidra till ökad hållbarhet?
Hållbarhet är i fokus och teknisk innovation inom flyg- och rymdbranschen kan bidra till ökad hållbarhet. Hur kan svenska små och medelstora företag vara en del av lösningen?

 • Leif Johansson, Aerospace Cluster Sweden
 • Anders Forslund, Heart Aerospace
 • Christer Fuglesang, austronaut, Saab

Arr. Aerospace Cluster Sweden

09.00-09.50
Morgondagens flyg - så gör vi det hållbart och tillgängligt

Tillsammans med övriga transportslag skapar flyget förutsättningar för ett fortsatt framgångsrikt, konkurrenskraftigt och välmående Sverige. Flyget behöver vara en del av framtidens transporter och framtidens transporter ska vara hållbara. Därför måste vi ta ett gemensamt krafttag för att minska flygets negativa klimatpåverkan.

Anförande och samtal med infrastrukturministern. 

 • Tomas Eneroth, Infrastrukturminister, Regeringen
 • Ann Persson Grivas, Generaldirektör, LFV
 • Jonas Abrahamsson, VD, Swedavia
 • Anna Soltorp, hållbarhetschef, BRA
 • Peter Engberg, Head of Traffic Management, Saab

Arr. Aerospace Almedalen

10.00-10.50
Flyget – en förutsättning för Sveriges framtida tillväxt, konkurrenskraft och välfärd
Strävan efter ökad hållbarhet och ökad ekonomisk tillväxt präglar vägval inom såväl politiken som näringslivet. Är de två storheterna förenliga? Är de i själva verket varandras förutsättning? Hur kan de mötas och nya möjligheter skapas?

 • Jonas Abrahamsson, VD, Swedavia
 • Rickard Gustafson, vd SAS
 • Maria Rankka, Partner/Head of Stockholm Brunswick Group

Arr. Swedavia

11.00-11.50
Flyget, flygtrafikledningen och miljön
Hur stor betydelse har egentligen luftrummets utformning och in- och utflygningsvägar när det är flygplanen som står för de stora utsläppen? Hur kan obemannade luftfartyg verka tillsammans med traditionell luftfart? Och vad får det för påverkan?

 • Niclas Wiklander, miljöchef ATM, LFV
 • Roger Li, UTM-manager, LFV

Arr. LFV

12.00-12.50
Hur kan flygvapnet tillsammans med andra försvara svenskt luftrum?
Att Sverige ska försvaras tillsammans med andra är politiskt beslutat. Hur påverkar detta strategiska beslut vardagen för det svenska flygvapnet? Vilka krav ställer det på den enskilda piloten?

 • Anders Persson, chef flygstaben, Försvarsmakten
 • Christofer Axelsson, Gripenpilot, F21

Arr. Försvarsmakten

13.00-13.50
Ett luftförsvar för samtid och framtid
Ett luftförsvar för samtid och framtid kräver att alla aktörer i kedjan – från beslutsfattare till beställare och från utvecklare till användare – har samma syn på nuläge, målbild och vägen dit. Vilka är hoten? Vilka möjligheter erbjuder ny teknik? Hur skapas den viktiga samsynen?

 • Lisa Åbom, CTO Aeronautics, Saab
 • Anders Persson, chef flygstaben, Försvarsmakten
 • Lars Püss, riksdagsledamot, Moderaterna
 • Lars Thomsson, riksdagsledamot, Centerpartiet

Arr. Saab

14.00-14.50
Vilka vägar finns till ett hållbart flyg?
Det globala flygandet har ökat oavbrutet de senaste decennierna. Alla prognoser pekar på en fortsatt tillväxt? Hur kan vi möta klimatutmaningarna inom flygbranschen?

 • Tomas Grönstedt, professor, Chalmers
 • Lorentz Tovatt, riksdagsledamot, Miljöpartiet
 • Rickard Nordin, riksdagsledamot, Centerpartiet

Arr. GKN

15.00-15.50
Hur tar Sverige tillvara på rymdens möjligheter?
Sverige är en framstående rymdnation. Hur nyttjar vi denna position på bästa sätt för framtiden?

 • Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning, Regeringen
 • Anders Larson, VD, Ruag Space/SAI
 • Moa Nowakowski, Astronomisk ungdom
 • Anna Rathsman, Generaldirektör, Rymdstyrelsen

Arr. Swedish Aerospace Industries

16.00-16.50
Flygets betydelse - Kan den säkras?
Flyget har kommit att få en framträdande roll i klimatdebatten, samtidigt som flygtrafiken till vardags är en förutsättning för såväl privatpersoner som näringsliv. Hur säkerställs att flygets samhällsnytta värnas samtidigt om vi möter klimatutmaningen?

 • Dag Waldenström, VD, Svenskt Flyg
 • Anna Soltorp
 • Lars Resare

Arr. Svenskt Flyg

17.00-17.45
Politiken och flygets roll i Sverige
Flyget är i fokus för flera viktiga samhällsfrågor och därmed för politiken. Miljöutmaningar från ett växande flyg skall vägas mot mobilitet. Är dessa ambitioner förenliga och hur skall de hanteras? 

 • Jessica Rosencrantz, riksdagsledamot moderaterna, Miljö- och jordbruksutskottet
 • Denis Begic, riksdagsledamot socialdemokraterna, Trafikutskottet

Moderator under dagen är Karin Klingenstierna

Prenumerera