Flyget saktar in efter starkt år

Flygtrafiken i svenskt luftrum ökar fortfarande men tillväxten avtar. Det visar LFVs trafikstatistik för november 2011, då antalet flygplansrörelser ökade med 4 procent jämfört med november 2010.

– Även om ökningen är relativt tydlig och med största sannolikhet kommer att bestå även under december månad, så finns det allt fler tecken på en avmattning av trafikutvecklingen. Det beror sannolikt på den finansiella oron i omvärlden, säger Lars Ahlm, omvärldsanalytiker hos LFV.

I november ökade inrikesflyget med knappt 3 procent. Överflygande trafik (trafik utan start eller landning i Sverige) och utrikestrafiken ökade med 5 respektive 4 procent. Efter elva månader är det totala antalet flygrörelser 654 000 vilket pekar på att LFVs prognos om 705 000 rörelser i år slår in.

– En tidig indikator på trendbrott i trafikutvecklingen brukar fraktverksamheten vara. Eftersom den för närvarande viker kan vi också förvänta oss lägre passagerarvolymer framöver om det historiska mönstret håller i sig. Då är det bara en tidsfråga innan vi märker av detta i form av minskat kapacitetsutbud och därmed färre luftrumsrörelser, säger Lars Ahlm.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LFV är ett affärsverk med 1 350 anställda som driver flygtrafiktjänst för civila och militära kunder vid 35 flygplatser runt om i Sverige. Vi omsätter drygt 2,3 miljarder kronor och har vårt huvudkontor i Norrköping. LFV är en av Europas ledande aktörer inom flygtrafiktjänst. Våra lösningar för ännu säkrare och mer kostnadseffektiv flygtrafik uppmärksammas i omvärlden och inom miljöområdet går vi i bräschen för att minimera miljöbelastningen.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar