Flygrörelserna fortsätter att minska

Flygtrafiken i svenskt luftrum minskade med knappt 5 procent i augusti jämfört med samma månad i fjol. Det visar LFVs trafikstatistik för den gångna månaden. Det innebär sjätte månaden i rad med minskat antal flygrörelser.

- Flygtrafiken i Sverige drabbas nu av den lägre ekonomiska tillväxten i Sverige och finansoron som redan hämmat utvecklingen i Europa en längre tid. Därtill kommer ett högt flygbränslepris över en längre sammanhängande period, säger LFVs omvärldsanalytiker Lars Ahlm.

Inrikes- och utrikestrafiken minskade med drygt 6 respektive 5 procent i augusti medan den överflygande trafiken minskade med drygt 3 procent. Ackumulerat för årets åtta första månader innebär det en minskning av antalet flygrörelser med totalt knappt 2 procent jämfört med motsvarande period i fjol.
- När det gäller den överflygande trafiken har tillväxtekonomierna i Asien inneburit trafikökningar i Sverige tills nu. Men när de länderna tappar fart också får det direkt effekt på trafiken i svenskt luftrum, säger Lars Ahlm.

Med anledning av det svaga utfallet under första halvåret, samt att hösttrafiken 2011 var mycket stark, har LFV nyligen reviderat prognosen för 2012 till en minskning med 2 procent.
- Det är mycket sannolikt att vi inom en relativt snar framtid kommer att få revidera denna prognos något nedåt med tanke på den svaga utvecklingen under de senaste två månaderna, säger Lars Ahlm.

För ytterligare kommentarer kontakta Lars Ahlm, telefon 0708-39 22 07.

LFV
Koncern Kommunikation och Marknad

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar