Flygrörelserna minskade under 2012

Antalet flygrörelser i svenskt luftrum minskade med knapp 3 procent under fjolåret. Det visar LFVs trafikstatistik.

- Flygtrafiken i Sverige drabbas nu av den lägre ekonomiska tillväxten i Sverige, och finansoron som redan hämmat utvecklingen i Europa en längre tid. Därtill kommer ett relativt högt flygbränslepris över en längre sammanhängande period, säger LFVs omvärldsanalytiker Lars Ahlm.

Utrikestrafiken minskade med knappt 3 procent medan den överflygande trafiken minskade med drygt 1 procent. Överflygande trafik är flygtrafik som varken startar eller landar i Sverige. Inrikestrafiken minskade med drygt 4 procent.

December 2012 blev fjolårets sämsta månad med en minskning av antalet rörelser med 8 procent. Orsakerna till den kraftiga nedgången är väderproblem i början av månaden och få arbetsdagar i slutet av månaden.

För mer information kontakta LFVs presstjänst på telefon 011-19 20 40.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LFV är ett affärsverk med 1 300 anställda som driver flygtrafiktjänst för civila och militära kunder vid 34 flygplatser runt om i Sverige. Vi omsätter drygt 2,3 miljarder kronor och har vårt huvudkontor i Norrköping. LFV är en av Europas ledande aktörer inom flygtrafiktjänst. Våra lösningar för ännu säkrare och mer kostnadseffektiv flygtrafik uppmärksammas i omvärlden och inom miljöområdet går vi i bräschen för att minimera miljöbelastningen.

Prenumerera

Dokument & länkar