Flygrörelserna ökade i april

Flygrörelserna i svenskt luftrum ökade med knappt 3 procent i april jämfört med april 2012. Det är första månaden på över ett år med ökande trafik, men trafikökningen förklaras till stor del av påsken som i fjol inföll i april och i år i mars.

- En stor del av april månads uppgång kan dock förklaras av att påskhelgen inföll under april månad 2012 men i mars i år. Därför är utvecklingen under april enligt förväntningarna, säger LFVs omvärldsanalytiker Lars Ahlm.

Utrikestrafiken ökade med drygt 4 procent i april medan den överflygande trafiken minskade med knappt 2 procent. Överflygande trafik är flygtrafik som varken startar eller landar i Sverige. Inrikestrafiken, som är den kategori som påverkas mest av påskhelgseffekten, ökade med knappt 8 procent.

Trots ökningen i april har antalet flygrörelser minskat totalt sedan årsskiftet. Nedgången ligger på knappt 4 procent och alla tre kategorierna inrikes, utrikes och överflygare minskar.

Antalet flygrörelser i mars uppgick till 58 000.

För mer information kontakta LFVs presstjänst på telefon 011-19 20 40.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LFV är ett affärsverk med 1 300 anställda som driver flygtrafiktjänst för civila och militära kunder vid 32 torn i Sverige och vid kontrollcentralerna i Stockholm och Malmö. Vi omsätter omkring 3 miljarder kronor och har vårt huvudkontor i Norrköping. LFV är en av Europas ledande aktörer inom flygtrafiktjänst. Våra lösningar för ännu säkrare och mer kostnadseffektiv flygtrafik uppmärksammas i omvärlden och inom miljöområdet går vi i bräschen för att minimera miljöbelastningen.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar