Flygrörelserna ökade med 5 procent i juni

Det totala antalet flygrörelser i svenskt luftrum ökade med 5 procent i juni 2010 jämfört med juni 2009.

– Återhämtningen under maj månad var inte en engångsföreteelse. För andra månaden i följd ser vi nu relativt stora trafikökningar i svenskt luftrum. Främst är det utrikestrafiken som ökar vilket hänger samman både med den positiva utvecklingen av den svenska konjunkturen och med reslusten hos privatresenärerna, säger Lars Ahlm, omvärldsanalytiker på LFV.
Inrikestrafiken ökade med knappt en halv procent, utrikestrafiken med 8 procent och överflygningarna med 6 procent i juni jämfört med juni 2009.

De ackumulerade siffrorna för årets sex första månader är negativa; inrikestrafiken har minskat med 3 procent, utrikestrafiken med 1 procent och överflygningarna med 2 procent.
- Andra kvartalet 2010 jämfört med 2009 visar på en nedgång på knappt 2 procent totalt. Askmolnet under april månad och därefter punktstrejker bland piloter har dragit ner trafikvolymerna, säger Lars Ahlm.
- För resterande del av 2010 tror vi på en fortsatt återhämtning för flygtrafiken vilket gör att vi förväntar oss en total trafikvolym ungefär lika med eller något över 2009 års som slutade med årsvolymen 644 000.

För mer information och kommentarer kontakta Lars Ahlm på telefon 0708-39 22 07.

LFV
Koncern Kommunikation och Marknad

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LFV är ett affärsverk med 1 400 anställda som driver flygtrafiktjänst för civila och militära kunder vid 38 flygplatser runt om i Sverige. Vi omsätter drygt 2 miljarder kronor och har vårt huvudkontor i Norrköping. LFV är en av Europas ledande aktörer inom flygtrafiktjänst. Våra lösningar för ännu säkrare och mer kostnadseffektiv flygtrafik uppmärksammas i omvärlden och inom miljöområdet går vi i bräschen för att minimera miljöbelastningen.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar