Flygrörelserna ökade med 6 procent i maj

Det totala antalet flygrörelser i svenskt luftrum ökade med 6 procent i maj jämfört med maj 2009.

– Ökningen av flygtrafiken under första kvartalet 2010 fortsatte i maj, säger Dan Lundvall, rådgivare vid affärsutveckling LFV. Samhällsekonomin går bättre vilket normalt påverkar flyget positivt. Det är också tveklöst så att många passagerare har valt att genomföra sina i april inställda resor under maj månad i stället.
– Men askmolnet under april drar ner totalsiffrorna rejält för utvecklingen hittills i år. Det är mycket osäkert om återhämtningen under 2010 kan kompensera för den 20-procentiga nedgången av antalet flygrörelser i april.

Inrikestrafiken ökade i maj med 5 procent till 13 200 rörelser, utrikestrafiken med 8 procent till 21 200 rörelser och överflygningarna (dvs den trafik som inte har Sverige som start och mål) med 6 procent till 24 200 rörelser jämfört med maj 2009.

Med den kraftiga trafikminskning som följde av askmolnet i april är de ackumulerade siffrorna för årets fem första månader negativa; inrikestrafiken har minskat med 4 procent, utrikestrafiken med 3 procent och överflygningarna med 4 procent. Det totala antalet rörelser i kontrollerat svenskt luftrum var för perioden 253 300.

– För helåret 2010 förväntar sig LFV en trafikvolym som ligger mellan 0 och 2  procent lägre än 2009, säger Dan Lundvall. Det skulle ge en årsvolym på drygt 640 000 rörelser.

För mer information och kommentarer kontakta Dan Lundvall, 0708-44 06 09.

LFV
Koncern Kommunikation och Marknad

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LFV är ett affärsverk med 1 400 anställda som driver flygtrafiktjänst för civila och militära kunder vid 38 flygplatser runt om i Sverige. Vi omsätter drygt 2 miljarder kronor och har vårt huvudkontor i Norrköping. LFV är en av Europas ledande aktörer inom flygtrafiktjänst. Våra lösningar för ännu säkrare och mer kostnadseffektiv flygtrafik uppmärksammas i omvärlden och inom miljöområdet går vi i bräschen för att minimera miljöbelastningen.

Taggar:

Prenumerera