Flygsamarbete över Nordsjön

Återigen tar Luftfartsverket (LFV) ledningen för att fortsätta att utveckla, harmonisera och effektivisera flygtrafikledningen i Europa.

LFV har idag tillsammans med danska Naviair inlett ett samarbete med brittiska NATS och irländska IAA om att etablera ett funktionellt luftrum som i praktiken suddar ut gränserna i luftrummet över Sverige, Danmark, Storbritannien och Irland samt en stor del av området över Atlanten.
Än så länge är det bara dessa fyra nationerna i Europa som uppfyller Europeiska Unionens mål enligt Single European Sky program om att etablera så kallade funktionella luftrumsblock (Functional Airspace Block, FAB). Regeringarna i dessa länder var tidigt ute med att etablera och deklarera FAB, Irland/UK FAB 2008 och det dansk-svenska FAB 2009.
LFV och Naviair har med stöd av detta tagit ytterligare ett steg och satt upp ett dotterbolag, NUAC, som får ansvaret för driften av överflygande trafik och de tre kontrollcentralerna i Stockholm, Malmö och Köpenhamn från 2012.

De fyra företagen är eniga om analysera och hitta de fördelar som ett nära samarbete kan ge, såväl synergier mellan företagen som mellan de funktionella luftrumsblocken. Fokusområden är ökad effektivitet, kostnadsreduktion, samordning och leveranssäkerhet för den operationella driften. Parterna är eniga om att samarbetet ska baseras på en positiv hållning och ständig förbättring. Målet är att samtliga ska välja och använda sig av de arbetssätt som är mest utvecklat, ligger längst framme, är effektivast och klarar högt ställda flygsäkerhetsmål.

De fyra företagen som ingår i detta ambitiösa samarbete vill samtidigt klargöra att deras koppling till övriga flygtrafikleverantörer i Nordeuropa genom sammanslutningen North European ANS Providers (NEAP) består. Parterna är också eniga om potentialen att på sikt etablera ett FAB som omfattar hela det nordeuropeiska luftrummet ska övervägas när tiden är mogen för det. Därför är integrationen av Europas två etablerade FAB-ar ett stort och positivt steg på vägen till ett större NEFAB (North European Functional Airspace Block).
- Det är inget tvivel om att detta initiativ kommer att visa de fördelar ett funktionellt luftrum över större regioner ger. Nu kan vi i realiteten skapa större värden för flygbolag och ytterst resenären genom att arbetet blir mer koordinerat, rationellt och effektivt. Vi ser också att detta leder till ökad flygsäkerhet i hela värdekedjan, säger Thomas Allard, generaldirektör LFV.

LFVs uppgift är att se till att människor kan färdas tryggt och säkert i det svenska luftrummet.
De fyra företagen hanterar sammanlagt över 4,5 miljoner flygningar 2010 och säkerställde att mer än 300 miljoner passagerare kunde flyga säkert och kostnadseffektivt inom detta tätt trafikerade luftrummet. LFV hanterar årligen 655 000 flygningar i det svenska luftrummet vilka transporterar närmare 50 miljoner passagerare.

För mer information eller kommentarer kontakta:
Carl Selling, kommunikationsdirektör LFV, mobil 0733-52 09 08 eller LFVs pressjour 011-19 20 40.

Läs gärna mer om vårt arbete på lfv.se.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LFV är ett affärsverk med 1 350 anställda som driver flygtrafiktjänst för civila och militära kunder vid 35 flygplatser runt om i Sverige. Vi omsätter drygt 2,3 miljarder kronor och har vårt huvudkontor i Norrköping. LFV är en av Europas ledande aktörer inom flygtrafiktjänst. Våra lösningar för ännu säkrare och mer kostnadseffektiv flygtrafik uppmärksammas i omvärlden och inom miljöområdet går vi i bräschen för att minimera miljöbelastningen.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar