Ingen akut risk för aska i nordiskt luftrum

Pressmeddelande 2014-08-25

Det är för närvarande och med nuvarande vindar ingen risk för aska från Bardarbunga i nordiskt luftrum. Den bedömningen gjorde Volcanic Ash Centre i London på måndagen.

Om vulkanen Bardarbunga får ett utbrott är det troligt att det blir utanför glaciären och konsekvensen är då att det blir en lägre plym och mindre aska. Iceland Met Office har nedgraderat läget från rött till orange vilket innebär att det inte är några restriktioner för luftfarten över Island.

Vindarna är just nu västliga på alla flygnivåer i Västeuropa. På Norska havet är vindarna nordliga vilket innebär att aska från Bardarbunga vid ett utbrott kommer att driva mot Skottland och UK. Askan når brittiskt luftrum 9 timmar efter ett utbrott och Londonområdet efter 18 timmar.
Volcanic Ash Centre i London bedömer att det för närvarande och med nuvarande vindar inte finns någon risk för nordiskt luftrum.

LFV har höjd beredskap inför ett eventuellt utbrott av vulkanaska på Island. Den förhöjda beredskapen innebär följande:

  • Gällande regelverk och planer för aska i luftrummet är genomgångna och uppdaterade.
  • LFV har skickat ut information till alla brukare av det svenska luftrummet via AIC (informationscirkulär för luftfarten).
  • LFV tar del av information från Transportstyrelsen.
  • LFV tar del av förberedelsearbetet vid Eurocontrol i Bryssel. Eurocontrol har bildat en krisgrupp. Informationen från Eurocontrol kommer att spridas framför allt via Eurocontrols egen NOP-portal.
  • Om det sprids aska i luftrummet är LFVs viktigaste uppgift att samverka med Eurocontrol, SMHI och Transportstyrelsen. LFVs trafikplanering i Malmö och Stockholm har en nyckelroll i denna samverkan och planering.
  • LFV koordinerar informationsgivningen med Transportstyrelsen och SMHI och kan vid behov skicka ut kompletterande information via etablerade kanaler. Via Notam (information till flygbolagen) och Sigmet (väderinformation) informerar LFV om vilka områden i det svenska luftrummet som är berörda av aska efter information från SMHI som baserar sina kartor på information från Volcanic Ash Centre i London. 

För mer information kontakta LFVs pressjour på telefon 011-192050.

LFV är ett statligt affärsverk som ansvarar för flygtrafiktjänst i svenskt luftrum. Varje år hanteras omkring 700 000 flygplansrörelser. LFV är även verksamt internationellt. Omsättningen är drygt 3 miljarder och antalet anställda 1 200. Våra lösningar för en säkrare och mer kostnadseffektiv flygtrafikledning uppmärksammas globalt och vi driver på utvecklingen för att minska flygets klimatpåverkan. Sedan juli 2012 sköter det gemensamma bolaget NUAC på uppdrag av ägarna LFV och danska Naviair produktionen av flygtrafiktjänst en route.

Taggar:

Prenumerera