Ingen enskild orsak bakom Kebnekaiseolyckan

Statens Haverikommission har i dag lämnat sin slutrapport om den tragiska olyckan den 15 mars 2012 då ett norskt militärplan flög in i Kebnekaisemassivet varvid samtliga fem ombord omkom.

-Det är en tragisk och svårförklarlig olycka. Förlusten av liv kan aldrig nog beklagas, det vi kan göra är att så långt möjligt försöka förstå vad det var som hände, säger LFVs kommunikationsdirektör Carl Selling.

Olyckan inträffade i samband med Natoövningen Cold Response, en norskledd militärövning. Flygningen var en norsk militärtransportflygning från Evenes i Norge till Kiruna flygplats i Sverige. Flygplanet var en Hercules.
– SHK:s utredning pekar på brister i rutiner och att piloten och flygledarna inte har förstått varandras avsikter till hundra procent. Det är bidragande orsaker till olyckan och SHK pekar alltså inte ut en enskild olycksorsak eller enskilda individers agerande, säger LFVs Carl Selling.

LFV delar SHK:s uppfattning att det inte är enskilda individers misstag som bedöms vara orsak till olyckan. Olyckor i komplexa system orsakas sällan av en enskild omständighet utan det är ofta flera omständigheter som sammanfaller när en olycka inträffar.
- Antalet allvarliga tillbud eller olyckor inom flyget är väldigt lågt. LFV bedriver ett kontinuerligt arbete för att förbättra flygsäkerheten. Sverige är ett av de allra säkraste länderna att flyga i. Vår myndighet Transportstyrelsen följer kontinuerligt upp vårt flygsäkerhetsarbete och vi har ett eget kontrollsystem för att följa upp varje avvikelse från de rigorösa säkerhetsbestämmelser som omgärdar flyget, säger Carl Selling.

I arbetet med att fortsatt utveckla flygsäkerheten är SHK:s utredningsrapport värdefull. SHK:s uppgift är inte att peka ut ansvar eller skuld utan utredningarna ska svara på frågorna vad hände, varför hände det och hur undviks en liknande olycka? LFV går nu vidare med en fördjupad analys av SHK:s rapport.
- Efter olyckan har vi själva vidtagit en rad åtgärder. Med SHK:s rapport som utgångspunkt drar vi ytterligare lärdomar av olyckan, omständigheterna kring den och hur vi kan förbättra våra rutiner ytterligare. I det arbetet är vi också hjälpta av en kartläggning av vår säkerhetskultur som Eurocontrol har gjort, säger Carl Selling

---------------------------------------------------------------------------------------------
LFV är ett affärsverk med 1 300 anställda som driver flygtrafiktjänst för civila och militära kunder vid 32 torn i Sverige och vid kontrollcentralerna i Stockholm och Malmö. Vi omsätter omkring 3 miljarder kronor och har vårt huvudkontor i Norrköping.

Taggar:

Prenumerera