LFV avslutar leverans av flygtrafiktjänst i Västerås

Avtalet mellan LFV och ACR om samarbete om flygtrafikledningstjänsten på Västerås flygplats upphör att gälla i dag.
– Vi beklagar de konsekvenser det eventuellt kan medföra för flygplatsen och dess passagerare, säger Per Högberg, chef affärsområde Terminal inom LFV.

Västerås flygplats har upphandlat flygtrafikledningstjänst för starter och landningar vid flygplatsen. Den nya leverantören ACR övertog den 1 mars ansvaret från LFV, som tidigare ansvarade för tjänsten.
Sedan en vecka tillbaka är LFV åter på Västerås flygplats och sköter flygtrafikledningstjänsten, detta eftersom ACR saknar utbildad personal.
LFV har erbjudit ACR ett underleverantörsavtal för att flygplatsen fortsatt ska kunna bedriva sin verksamhet och vara tillgänglig för passagerarna i Västerås. Syftet med avtalet har varit att LFV ska kunna garantera drift och svara för utbildningsinsatser av ACR-personal intill dess att ACR själva kan ta ansvar för verksamheten.
LFV är en certifierad leverantör av flygtrafiktjänst och bedriver flygledning på cirka 40 flygtrafikledningsenheter runt om i landet. Vår kvalitet och våra rutiner förutsätter att vår tjänst levereras med vårt flygsäkerhetsledningssystem och vårt kvalitetsledningssystem som grund för att vi ska kunna utföra arbetet på Västerås efter samma rutiner och regler som på våra övriga enheter.
- Dessa punkter var bärande delar i avtalsförslaget, men tyvärr måste vi konstatera att LFV inte har fått respons från ACR, säger Per Högberg.

LFV avslutar därför leveransen av flygtrafiktjänster på Västerås flygplats och beklagar de konsekvenser det eventuellt kan medföra för flygplatsen och för dess passagerare.

För mer information, kontakta LFVs presstjänst på telefon 011-19 20 40.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LFV är ett affärsverk med 1 350 anställda som driver flygtrafiktjänst för civila och militära kunder vid 35 flygplatser runt om i Sverige. Vi omsätter drygt 2,3 miljarder kronor och har vårt huvudkontor i Norrköping. LFV är en av Europas ledande aktörer inom flygtrafiktjänst. Våra lösningar för ännu säkrare och mer kostnadseffektiv flygtrafik uppmärksammas i omvärlden och inom miljöområdet går vi i bräschen för att minimera miljöbelastningen.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar