LFV fortsätter besparingsprogram

LFV ska minska sina kostnader med 400 miljoner kronor. Ett stort arbete är genomfört och 140 miljoner kronor återstår. Under 2013 intensifierar LFV därför besparingsprogrammet. Den 1 maj presenterar LFV en ny organisation som fokuserar på produktion och marknad.

Sedan 2010 har LFV minskat sina kostnader med 270 miljoner kronor. Drygt 100 tjänster har rationaliserats bort samtidigt som verksamheten effektiviserats. Enligt gällande sparplan återstår 140 miljoner kronor. För att nå målet genomför LFV nu en omfattande omorganisation.
- Ekonomin är ett skäl. Vi måste vara konkurrenskraftiga och samtidigt möta EU-kommissionen och regeringens krav på sänkta kostnader, säger generaldirektör Thomas Allard och tillägger:
- Vi vill också öka fokuseringen på våra kunder; flygbolag och flygplatser såväl som på Försvarsmakten som är en viktig partner. Vi är ensamma om att leda både civil och militär trafik. Detta ställer krav på oss eftersom detta ska ske även i skarpt läge.

Flera omvärldsfaktorer samverkar och driver på LFVs effektiviseringsprogram:

 • Sedan hösten 2010 är marknaden för lokal flygtrafiktjänst konkurrensutsatt.
 • Under 2012 minskade antalet flygrörelser med närmare 3 procent och stannade på 688 000. Detta påverkade LFVs intäkter. Prognosen för 2013 ger nolltillväxt.
 • För att effektivisera flygtrafiktjänsten i Europa har EU infört ett prestationskrav som innebär 3,5 procent i årligen sänkta kostnader med bibehållen hög kapacitet och flygsäkerhet.

LFV genomför en rad aktiviteter för att effektivisera och trimma organisationen:

 • Genom bolaget NUAC driver LFV sedan 1 juli 2012 gemensam produktion av flygtrafiktjänst i det övre luftrummet med danska Naviair. Detta sker i ett gemensamt danskt-svenskt luftrum. Målen för NUAC är att minska kostnaderna och öka effektiviteten för flygtrafiktjänst för flygbolagen.
 • Införandet av ett nytt trafikledningssystem, COOPANS, ökar kapaciteten i luftrummet. Andra länders leverantörer av flygtrafiktjänst har också valt att använda systemet vilket möjliggör synergier.
 • Tillsammans med Sjöfartsverket har organisationen GSF, Gemensamma servicefunktioner, etablerats, för att sänka de administrativa kostnaderna.
 • Remote Tower Services är ett nytt sätt att leda flygtrafik vid mindre flygplatser som också minskar kostnaderna för mindre flygplatser. Vi samlokaliserar också utvecklingen av denna verksamhet till Sundsvall.

LFV är aktiva för att utveckla flygtrafiken i Sverige, övriga Europa och vidare.

 • Sedan många år är LFV en av de ledande aktörerna inom EUs utvecklingsprogram SESAR.
 • Efter etablerandet av gemensamt luftrum med Danmark söker vi nu synergier med Storbritannien och Irland.
 • Uppdraget att bedriva flygtrafiktjänst i Förenade Arabemiraten gör verksamheten effektivare både där och i Sverige.
 • Genom vårt konsultbolag LFV Aviation Consulting genomför vi uppdrag i Östeuropa, Mellanöstern, Afrika och i Asien.

– Vi rustar oss för att möta kraven från omvärlden. Vi ska också ha en verksamhet som våra kunder och regeringen efterfrågar. Därför är det viktigt att vårt effektiviseringsarbete fortsätter. Vi ska hitta balanspunkten så att vi kan vara offensiva och möta framtiden, säger LFVs generaldirektör Thomas Allard.

Omorganisationen ska vara klar 1 maj 2013.

För med information kontakta LFVs presstjänst på telefon 011-19 20 40.

Besök gärna: lfv.se

                      lfv.se/sv/Internationellt/LFV-Aviation-Consulting-AB/

LFV Group Communication and Marketing

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LFV är ett affärsverk med 1 300 anställda som driver flygtrafiktjänst för civila och militära kunder vid 34 flygplatser runt om i Sverige. År 2012 var omsättningen 2,7 miljarder kronor. LFV är en av Europas ledande aktörer inom flygtrafiktjänst. Våra lösningar för ännu säkrare och mer kostnadseffektiv flygtrafik uppmärksammas i omvärlden och inom miljöområdet går vi i bräschen för att minimera miljöbelastningen.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar