LFV höjer prognosen för 2011

Flygtrafiken i svenskt luftrum har ökat med knappt 9 procent under årets tio första månader. Mot den bakgrunden höjer LFV helårsprognosen till en ökning med 8 procent för 2011.

- Även om vi nu mot slutet av året har gått in i en period med något lägre tillväxt än i början av året så ser 2011 ut att bli ett riktigt bra år för flyget. Därför höjer vi nu prognosen till en ökning med knappt 8 procent 2011 jämfört med 2010, säger Lars Ahlm, omvärldsanalytiker hos LFV.
Om LFVs prognos slår in innebär det att antalet flygrörelser i svenskt luftrum kommer att uppgå till 705 000 i år. Det är en ökning med 50 000 rörelser jämfört med 2010. Än är det dock en bit kvar till rekordet 726 000 rörelser från 2008.

I oktober ökade det totala antalet flygrörelser med drygt 5 procent. Inrikesflyget ökade med drygt 2 procent. Överflygande trafik (trafik utan start eller landning i Sverige) och utrikestrafiken ökade med 6 procent. Ökningstalen innebär att antalet luftrumsrörelser under årets tio första månader uppgick till knappt 596 000.
- Flyget har visat plussiffror så här långt i år men det finns tyvärr en del orosmoln på himlen och det handlar först och främst om Europa. Den positiva utvecklingen är skör och kan brytas snabbt. Detta skulle kunna leda till en ny recession och i så fall troligtvis bryta den uppgången då flyget är ytterst konjunkturkänsligt, säger Lars Ahlm.

För ytterligare kommentarer kontakta Lars Ahlm, telefon 0708-39 22 07.

LFV Kommunikation och Marknad

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LFV är ett affärsverk med 1 350 anställda som driver flygtrafiktjänst för civila och militära kunder vid 35 flygplatser runt om i Sverige. Vi omsätter drygt 2,3 miljarder kronor och har vårt huvudkontor i Norrköping. LFV är en av Europas ledande aktörer inom flygtrafiktjänst. Våra lösningar för ännu säkrare och mer kostnadseffektiv flygtrafik uppmärksammas i omvärlden och inom miljöområdet går vi i bräschen för att minimera miljöbelastningen.

Taggar:

Prenumerera