LFV i bräschen för ett miljövänligare flyg

Med ny teknik skapas nya möjligheter för ett miljövänligare flyg. LFV utvärderar med Göteborg Landvetter Airport som bas och med start hösten 2010 ny teknik som minskar utsläpp och buller.

Metoden går bland annat ut på att flygplanet flyger kortast möjliga sträcka i svenskt luftrum. Flygplanet glidflyger därefter in till flygplatsen med minsta möjliga motorpådrag och följer då en flygväg som betydligt reducerar flygsträckan under landningsfasen. Inflygningen sker med hjälp av satellitbaserad navigationsteknik

Den förkortade flygsträckan i kombination med lågt gaspådrag kommer att reducera bränsleförbrukning och utsläpp i en omfattning som tidigare inte varit möjlig. 

- LFV ligger i framkant när det gäller miljövänlig flygteknik och det är glädjande att tillsammans med flygplatsen kunna erbjuda flygbolag den här möjligheten. Vi kommer att få erfarenheter som är värdefulla när vi så småningom börjar använda tekniken i större skala, säger Niclas Wiklander, projektledare på LFV.

Flygningarna baserade på den nya tekniken, vilka kommer att ske i begränsad omfattning, startar preliminärt tidig höst och genomförs i projektet VINGA som består av samarbetsparterna Göteborg Landvetter Airport, LFV, flygbolaget Novair och flygplanstillverkaren Airbus/Quovadis. Målet för projektet är att minska flygets miljöpåverkan i alla delar av flygningen i svenskt luftrum genom att reducera utsläpp till luft och fördela bullerspridningen.

Flygningarna delfinansieras av EU-projektet SESAR vars mål är ett effektivare och mer miljövänligt europeiskt flyg.

För mer information och kommentarer kontakta Niclas Wiklander, 0709-94 11 45.

LFV
Koncern Kommunikation och Marknad

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LFV är ett affärsverk med 1 400 anställda som driver flygtrafiktjänst för civila och militära kunder vid 38 flygplatser runt om i Sverige. Vi omsätter drygt 2 miljarder kronor och har vårt huvudkontor i Norrköping. LFV är en av Europas ledande aktörer inom flygtrafiktjänst. Våra lösningar för ännu säkrare och mer kostnadseffektiv flygtrafik uppmärksammas i omvärlden och inom miljöområdet går vi i bräschen för att minimera miljöbelastningen.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar