LFV jobbar långsiktigt för ett hållbart flyg

Idag landar Etiophian Airlines med en Boeing 787 Dreamliner för första gången på Arlanda. Mindre buller och lägre utsläpp är utmärkande för planet. Medan flygbolag och flygplatser utvecklar nya produkter och metoder för att minska flygets miljöpåverkan är det flygtrafikledningens uppgift att göra varje flygning så effektiv som möjligt och med så liten miljöpåverkan som möjligt. LFV jobbar långsiktigt med det.

I maj avslutade LFV tillsammans med bland andra Swedavia det så kallade Green Connectionprojektet. Projektnamnet stod för ambitionen att flyga mellan Sveriges två största flygplatser – Landvetter och Arlanda – med minsta möjliga miljöpåverkan. För att minska utsläppen gjorde planen som kom västerifrån en kurvad inflygning som förkortade inflygningen med omkring 15 kilometer.
Green Connectionprojektet visade på minskade utsläpp av koldioxid med mellan 100 och 165 kilo per flygning. Konceptet som testades under projektperioden var så bra att det nu är en etablerad rutin på Arlanda.
– Med Green Connection tog vi steget fullt ut och optimerade flygningen mellan Sveriges två största flygplatser. Så mycket som det flygs på den sträckan skapar varje enskild besparing en stor sammanlagd vinst, säger Gunnar Olsson som var LFVs projektledare för Green Connection.

I fjol visade LFV i samarbete med flera partners på stora miljövinster när nya smartare flygvägar och ny navigationsteknik prövades på Landvetter.
- Vårt miljöarbete ska också sättas in ett europeiskt sammanhang. Inom EU jobbar flygbranschen för att öka kapaciteten i luftrummet och minska miljöpåverkan, säger Gunnar Olsson.

Ett annat exempel på LFVs miljöarbete är raka flygvägar eller Free Route Airspace, FRA. I det svensk-danska luftrummet (se fotnot) kan flygbolagen välja att flyga absolut kortaste vägen. De kortare flygvägarna möjliggörs av moderna flygledningssystem hos LFV på marken och avancerade färdplaneringsverktyg hos flygbolagen.

För ytterligare kommentarer kontakta LFVs presstjänst på telefon 011-19 20 40.

LFV
Koncern Kommunikation och Marknad

Fotnot: Sedan 1 juli driver LFV och danska flygtrafiktjänsten Naviair gemensam flygtrafiktjänst i ett gemensamt luftrum.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LFV är ett affärsverk med 1 300 anställda som driver flygtrafiktjänst för civila och militära kunder vid 34 flygplatser runt om i Sverige. Vi omsätter drygt 2,3 miljarder kronor och har vårt huvudkontor i Norrköping. LFV är en av Europas ledande aktörer inom flygtrafiktjänst. Våra lösningar för ännu säkrare och mer kostnadseffektiv flygtrafik uppmärksammas i omvärlden och inom miljöområdet går vi i bräschen för att minimera miljöbelastningen.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar