LFV leder flyget till tomten

Jultomten i norra Finland behåller sin attraktionskraft år efter år. Det innebär att LFV under december månad kommer att flygtrafikleda omkring 380 flyg genom svenskt luftrum på sin väg till och från tomten.

De fyra största tomteflygsdestinationerna i Finland är Rovaniemi, Kittilä, Ivalo och Kuusamo. Helt dominerande avreseland är Storbritannien varifrån det går flyg från bland annat London, Manchester och Glasgow. Men även från Irland, Frankrike och Spanien flygs det till tomten.
- För LFVs del innebär det att vi tar hand om trafikledningen av flygplanet när det kommer in i svenskt luftrum någonstans över nordvästra Värmland för att sedan flyga rakt upp mot svensk-finska gränsen norr om Haparanda där de lämnar Sverige. Då har de flugit i svenskt luftrum i ungefär en timme, säger Per Fröberg, pressansvarig LFV.
Tomteflyget genom Sverige leds från LFVs kontrollcentral i Stockholm. Det är den ena av två kontrollcentraler, den andra ligger i Malmö, varifrån LFV hanterar omkring 700 000 rörelser i svenskt luftrum varje år. Det första tomteflyget gick den 1 december och det sista går den 30 december och är koncentrerat till helgerna. Jämfört med en "vanlig" månad innebär tomteflyg en fördubbling av flygtrafiken i de norra delarna av Sverige.
- Ser man till volymen i december i år jämfört med december i fjol så handlar det om en ökning på omkring tio procent, säger Per Fröberg.

För mer information kontakta LFVs presstjänst på telefon 011-19 20 50.

LFV är ett statligt affärsverk som ansvarar för flygtrafiktjänst i svenskt luftrum. Varje år hanteras omkring 700 000 flygplansrörelser. LFV är även verksamt internationellt. Omsättningen är drygt 3 miljarder och antalet anställda 1 200. Våra lösningar för en säkrare och mer kostnadseffektiv flygtrafikledning uppmärksammas globalt och vi driver på utvecklingen för att minska flygets klimatpåverkan. Sedan juli 2012 sköter det gemensamma bolaget NUAC på uppdrag av ägarna LFV och danska Naviair produktionen av flygtrafiktjänst en route.

Prenumerera