LFV levererade full kapacitet 90 minuter efter radarbortfall

Den utredning som LFV har gjort efter radarstörningen i november 2015 visar att orsaken var radiostrålning i samband med ett solutbrott. Radarbortfallet kom att påverka delar av flygtrafiken i Sverige.

Det var onsdagen den 4 november 2015 vid 16-tiden som man på kontrollcentralerna i Stockholm och Malmö fick de första indikationerna om att LFVs radaranläggningar inte levererade korrekta data till flygledningen. Orsaken kunde snabbt identifieras och åtgärder vidtas.
– När störningen inträffade gick de flygledare som inte kunde använda informationen på radarskärmarna över till alternativa sätt för att leda flygplanen, säger LFVs tekniske direktör Ulf Thibblin.

För LFV har flygsäkerhet högsta prioritet. Om flygsäkerheten av olika orsaker, ogynnsamt väder eller tekniska störningar, inte kan garanteras reduceras kapaciteten i luftrummet.

Det har de senaste dagarna diskuterats att radarstörningen inte var relaterad till rymdväder utan att det i stället berodde på en cyberattack mot Sverige.
– I vårt utredningsarbete hade vi tidigt med det som en hypotes. Det fanns inget i våra radardata- eller internettrafikloggar som styrkte eller bekräftade en eventuell cyberattack. Dessutom hade vi sambandet i tid med rymdvädret plus att det fanns ytterligare några tekniska orsaker som uteslöt en cyberattack, säger Ulf Thibblin.

Efter att berörda radaranläggningar hade startats om hade LFVs flygledare korrekt radarpresentation 45 minuter efter störningen och efter ytterligare 45 minuter var det full kapacitet i luftrummet.

LFVs radaranläggningar har påverkats på liknande sätt två gånger de senaste 17 åren – 1999 och 2003. Störningen både då och nu inträffade vid solens upp- eller nedgång då solens vinkel är rakt in i, eller i stort sett rakt in i, radaranläggningen.

Enligt expertis på området går det att förutse ett solutbrott men inte dess konsekvenser som exempelvis radiostrålning. Eftersom störningen färdas med ljusets hastighet från solen till jorden finns det heller ingen möjlighet att få en förvarning vid konstaterat utbrott.

LFVs radaranläggningar runt om i Sverige uppgraderas kontinuerligt och de kommer efterhand att kompletteras med en ny typ av övervakning, Wide Area Multilateration, som innebär att LFV ökar sin robusthet väsentligt.

 

För mera information kontakta LFVs presstjänst på telefon 011-19 20 50.

Fakta om LFV

  • LFV erbjuder flygtrafikledning och flygtrafiktjänster och tjänster relaterade till dessa nationellt och internationellt.
  • LFV är med och utvecklar det europeiska luftrummet genom samarbeten i olika allianser och organisationer.
  • LFV utvecklar nya tjänster och operativa koncept för att möta ökade krav på kapacitet, tillgänglighet och hållbarhet.
  • LFV var först i världen med ett operativt godkännande för flygtrafikledning på distans. Sedan april 2015 flygtrafikleder LFVs medarbetare i Sundsvall flygtrafiken på Örnsköldsvik Airport.
  • LFV har 1 200 anställda och omsatte 3,4 miljarder 2015.

Prenumerera

Media

Media