LFV med i effektivisering av militär flygtrafikledning i Storbritannien

LFVs dotterbolag LFV Aviation Consulting har tillsammans med BAE-system, Indra och Altran Praxis i stark konkurrens blivit utvalda av det brittiska försvarsdepartementet att gå vidare i det långsiktiga projektet Marshall. Syftet är att effektivisera den militära flygtrafikledningen i Storbritannien.

Projekt Marshall, som sträcker sig över två decennier, syftar till att ge en ökad integration av flygtrafiktjänst och effektivisera torn- och terminaltjänster. Projektet kommer att omfatta Storbritanniens alla inhemska och utländska baser.

Konsortiet leds av BAE Systems och kommer att till Försvarsmakten säkerställa utvecklingen av kostnadseffektiva lösningar, som skall bidra till att en övergång från dagens system till det framtida systemet sker friktionsfritt. Man kommer också att se till att befintlig omodern utrustning byts ut mot moderna lösningar, där man kan se fördelar med en civil /militär integrering. Allt skall bidra till att den brittiska försvarsmakten får en mer kostnadseffektiv styrning av verksamheten.

–Vi har verkligen fått ett erkännande för allt det arbete vi lagt ner i att effektivisera vår verksamhet här i Sverige genom åren, säger Lasse Håkansson, vd för LFV Aviation Consulting. Det känns jättekul och spännande.

I ett uttalande förra veckan konstaterades att LFV är ledande i Europa att bedriva den operativa flygtrafiktjänsten på ett kostnadseffektivt sätt och att vi är bäst världen inom civil/militär integration.

Projektet går nu in i en fas där de tre utvalda konsortierna arbetar fram sina modeller för hur effektiviseringen av den brittiska försvarsmaktens skall gå till.

För mera information kontakta Lasse Håkansson på telefon 0708-231594.

Fakta:
BAE Systems
Världens ledande systemintegratör och leverantör av militära och tekniska lösningar tillhandahåller den övergripande ledningen och styrningen av teamet.

Indra
Europas ledande ATM systemintegratör kommer att bidra med flygledningssystem, baserat på en beprövad men modern internationell standard.

Altran Praxis
Med 30 års erfarenhet av att designa, utveckla och utvärdera komplexa system, ansvara för att de tekniska specifikationerna uppfyller nationella, internationella och försvarsministeriet krav samt verkar mot de olika tillsynsmyndigheterna. LFV - Europas mest erfarna aktör med gemensam civil/militär flygtrafikledning (ATM)

LFV Aviation Consulting
LFVs internationella konsultföretag inom flygtrafiktjänst.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LFV är ett affärsverk med 1 350 anställda som driver flygtrafiktjänst för civila och militära kunder vid 38 flygplatser runt om i Sverige. Vi omsätter drygt 2,3 miljarder kronor och har vårt huvudkontor i Norrköping. LFV är en av Europas ledande aktörer inom flygtrafiktjänst. Våra lösningar för ännu säkrare och mer kostnadseffektiv flygtrafik uppmärksammas i omvärlden och inom miljöområdet går vi i bräschen för att minimera miljöbelastningen.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar