LFV med i upphandling av flygtrafiktjänst i Spanien

Den spanska regeringen har liksom sin svenska motsvarighet valt att avreglera den civila flygtrafiktjänsten vid de spanska flygplatserna. Totalt berörs 39 flygplatser med en trafikvolym på över 2 miljoner rörelser, eller tre gånger större verksamhet än LFVs egen svenska verksamhet inom Produktion Terminal. LFV har för avsikt att delta i den kommande upphandlingsprocessen.

I ett första steg har den spanska regeringen beslutat att upphandla  flygtrafiktjänst vid 13 flygplatser spridda över hela Spanien. Här återfinns bland annat för svenskar välkända semestermål som Alicante, Lanzarote och Fuerteventura. Flygplatserna bjuds ut i tre individuella paket som kan förlänas till olika operatörer. Upphandlande part är det spanska luftfartsverket AENA som bedriver både flygtrafiktjänst och flygplatsverksamhet i Spanien.

Intresset är stort från några av de större flygtrafiktjänstoperatörerna i Europa. Bolag som NATS i UK och DFS i Tyskland har redan indikerat intresse av att verka i Spanien och lierat sig med partners i Spanien med avsikt att delta i den kommande upphandlingsprocessen.
LFV som är en av Europas största flygtrafiktjänstoperatörer vid flygplatser har blivit tillfrågade av flera spanska företag om sitt intresse att delta i processen.
- Det visar att LFV anses som en ledande operatör av flygtrafiktjänster vid flygplatser i Europa och är en efterfrågad samarbetspartner säger Per Högberg, Affärsområdeschef vid Produktion Terminal.

Frågan har värderats inom LFV och det finns ett stort intresse att bedriva verksamhet utanför Sverige i syfte att stärka den egna verksamheten genom större trafikvolymer och genom att verka på flera marknader än den svenska.
LFV avser att delta i den kommande upphandlingsprocessen tillsammans med ett av Spaniens största bygg- och service företag FCC SA. FCC är en internationell spansk koncern i bygg-, anläggnings- och servicebranschen som har verksamhet på tre kontinenter och omsätter cirka 120 miljarder SEK.
Koncernen är delvis redan verksam i flygbranschen genom dotterföretaget Flightcare/NAVSA som bedriver handlingverksamhet i tre europeiska länder. Det är också tillsammans med Flightcare/NAVSA som LFV kommer att bedriva det praktiska anbudsarbetet. LFV och Flightcare/NAVSA har tecknat ett intentionsavtal om att tillsammans ta fram ett anbud på flygtrafiktjänstverksamheten vid de 13 flygplatser som ingår i upphandlingen. Upphandlingsarbetet förväntas vara avslutat i slutet på augusti då AENA avser tillkännage vilka konsortier som får uppdragen att driva de 13 tornen.

För mer information kontakta LFVs presstjänst på telefon 011-19 20 40.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LFV är ett affärsverk med 1 400 anställda som driver flygtrafiktjänst för civila och militära kunder vid 38 flygplatser runt om i Sverige. Vi omsätter drygt 2 miljarder kronor och har vårt huvudkontor i Norrköping. LFV är en av Europas ledande aktörer inom flygtrafiktjänst. Våra lösningar för ännu säkrare och mer kostnadseffektiv flygtrafik uppmärksammas i omvärlden och inom miljöområdet går vi i bräschen för att minimera miljöbelastningen.

Prenumerera

Dokument & länkar