LFV och Saab gör en gemensam exportsatsning för digital fjärrstyrd flygtrafikledning

LFV och Saab bildar ett gemensamt bolag, Saab Digital Air Traffic Solutions, för att marknadsföra, sälja, utveckla och driva digital fjärrstyrd flygtrafikledning.

– LFV och Saab har i många år haft ett samarbete kring utvecklingen av Remote Tower Services och digitaliseringen av flygtrafiktjänsten. Då är etableringen av ett gemensamt bolag ett naturligt nästa steg i samarbetet, säger LFVs generaldirektör Olle Sundin.

Detta decennielånga samarbete kröntes den 21 april 2015 med invigningen av LFVs Remote Tower Center i Sundsvall då Örnsköldsvik Airport blev världens första flygplats att trafikledas på distans. Sedan driftstarten har LFV samlat på sig över 4 000 timmars värdefull erfarenhet av RTS.

Genom att kombinera LFVs unika operativa kunskap inom RTS, Remote Tower Services, med Saabs ledande teknik och globala organisation kan bolaget erbjuda helhetslösningar i ett gemensamt bolag. Tillsammans har LFV och Saab unika kompetenser inom teknik och lång operativ erfarenhet.

– Nu för vi samman Saabs tekniska kunnande och globala organisation med LFV:s unika expertis när det gäller att leverera digitala och certifierade driftslösningar inom flygledning. Detta gör att vi kommer kunna guida kunder genom hela processen för en omvandling till digital flygtrafiktjänst, säger Micael Johansson, chef för Saabs affärsområde Surveillance.

– Våra förutsättningar att leda, utveckla och driva digitaliseringen inom fjärrstyrd flygtrafikledning i hela vår bransch stärks. Tillsammans kan vi både möta och driva den digitala utvecklingen och marknadens efterfrågan. LFV är med och skapar smarta lösningar för morgondagens flyg, säger Olle Sundin.

Bolaget kommer att verka tidigast från och med den 1 september 2016.

Transaktionen förutsätter ett godkännande från det svenska Konkurrensverket. Detta godkännande förväntas under juli/augusti 2016. Därefter kommer bildandet av bolaget att fullföljas.

 

För mer information eller önskemål om intervjuer kontakta LFVs presstjänst på telefon
+46 (11) 19 20 50.

 

Faktaruta

 

 • LFV är först i världen med fjärrstyrd flygtrafikledning, Remote Tower Services, RTS. Sedan april 2015 fjärrstyrs Örnsköldsvik Airport från LFVs Remote Tower Centre, RTC,
  i Sundsvall. Efter ett års drift har LFV 4 000 timmars erfarenhet av operativ flygtrafikledning på distans.

 • LFV erbjuder flygtrafikledning och relaterade tjänster både nationellt och internationellt.

 • LFV tillhandahåller en säker, effektiv och miljöanpassad flygtrafiktjänst för civil och militär luftfart.

 • LFV bedriver flygtrafiktjänst vid 23 flygplatser och 3 kontrollcentraler i Sverige, samt levererar flygtrafiktjänst på fem flygplatser i Abu Dhabi.

 • LFV bedriver forskning och utvecklar tjänster och operativa koncept för att möta nya förutsättningar för kapacitet, tillgänglighet och hållbarhet och för att erbjuda smarta lösningar för morgondagens flyg.

 • LFV samarbetar i olika allianser och organisationer för att effektivisera det europeiska luftrummet.

 • LFV har över 70 års erfarenhet och kunskap av flygtrafiktjänst och flygsäkerhet.

 • LFV är ett statligt affärsverk och har cirka 1200 anställda med en omsättning på 3,4 miljarder.

   

  LFV i siffror 2015

   

  3,4 miljarder i omsättning.

  1200 anställda.

  712 000 flygrörelser i svenskt luftrum.

  2015 blev LFV först i världen med fjärrstyrd flygtrafikledning, RTS.

  99,9 procents punktlighet.

  23 svenska flygplatser trafikleds av LFV.

  3 kontrollcentraler med flygtrafikledning.

  30 års erfarenhet av affärer i över 50 länder.

  150 utbildade flygledare i ”grön flygledning” 2015.

  100 procent uppfyllda flygsäkerhetsmål.

 

Prenumerera

Media

Media