LFV ökar kapaciteten i luften

I dag delar LFV en sektor i luftrummet över norra Götaland och Gotland. Konsekvensen blir en kapacitetsökning och mindre risk för störningar i ett starkt trafikerat område i Sverige.

Sektor 1 är en del av flygets E4 genom Götaland. I öst-västlig riktning sträcker sig sektorn från Gotland till Vättern, i nord-sydlig riktning från norra Södermanland till mellersta Småland.
- I sektor 1 är det inte bara mycket reguljär trafik utan också militär trafik framför allt över Östersjön. När militären övar är de prioriterade i luftrummet och civil trafik får anpassa sig, vilket skapar stort behov av samordning mellan flygledaren och militär stridsledning, säger Kenneth Johansson, chef för affärsområde En route i LFV.
Detta påverkar kapaciteten i sektor 1 och innebär att flygtrafikledningen ibland får begränsa trafiken i luftrummet. Trafikökningen i sektorn har varit omkring 20 procent de senaste två åren.
– Trafikökningen är skälet till att vi väljer att göra den här sektordelningen. Dessutom är det ett komplext luftrum med trafik inte bara till och från Stockholm utan också till och från Skavsta, säger Kenneth Johansson.

Rakare flygvägar i svenskt-danskt luftrum

Sedan i fredags den 17 november är flygvägarna i det svensk-danska luftrummet rakare. Det innebär stora förbättringar för miljön; beräkningar visar på minskade utsläpp av koldioxid med drygt 44 000 ton per år. Det motsvarar de årliga utsläppen från omkring 26 000 bilar.
- Vi har sedan 2009 successivt rätat ut flygvägarna i det svenska luftrummet. I och med den här förändringen har vi raka flygvägar i hela det svensk-danska luftrummet, säger Kenneth Johansson.
Konceptet kallas Free route airspace och innebär att piloten i samarbete med flygtrafikledningen väljer den kortaste vägen genom luftrummet. Raka flygvägar är möjliga genom avancerad teknik i cockpit och på marken.
Från den 1 juli 2012 bedriver LFV och danska flygtrafiktjänsten Naviair gemensam flygtrafiktjänst i hela det svensk-danska luftrummet i det gemensamma bolaget NUAC.

För mera information kontakta Kenneth Johansson på telefon 0708-627862 eller LFVs presstjänst 011-19 20 40.
LFV Koncern Kommunikation och Marknad

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LFV är ett affärsverk med 1 350 anställda som driver flygtrafiktjänst för civila och militära kunder vid 35 flygplatser runt om i Sverige. Vi omsätter drygt 2,3 miljarder kronor och har vårt huvudkontor i Norrköping. LFV är en av Europas ledande aktörer inom flygtrafiktjänst. Våra lösningar för ännu säkrare och mer kostnadseffektiv flygtrafik uppmärksammas i omvärlden och inom miljöområdet går vi i bräschen för att minimera miljöbelastningen.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar