LFV räknar med fortsatt tillväxt för flyget under 2011

Med en tillväxt för flyget på 12 procent under årets fem första månader reviderar nu LFV sin prognos uppåt för helåret 2011. Antalet flygrörelser i svenskt luftrum uppgick under årets fem första månader till 284 000.

- Vår nya basprognos pekar nu på en tillväxt för 2011 på 4,5 procent från att tidigare ha legat på 2,7 procent. Den nya prognosen innebär att vi hamnar på omkring 685 000 rörelser i år. Svensk ekonomi är stark och det skapar ett stort behov av resor, säger Lars Ahlm, omvärldsanalytiker på Luftfartsverket LFV.

Det totala antalet rörelser i svenskt luftrum uppgick i maj 2011 till 65 000, vilket är en ökning med 11 procent. Inrikestrafiken ökade med 17 procent, utrikes med 12 procent och överflygande trafik med 6 procent.
- Men i och med att Kristi Himmelsfärdshelgen låg i maj månad 2010 och i juni 2011 gör det att maj månads tillväxt blir lite extra hög. Men den underliggande tillväxten är tydlig och består, säger Lars Ahlm.
Störst trafikvolym i svenskt luftrum står den överflygande trafiken för. Det är flygtrafik som varken startar eller landar på någon svensk flygplats. Överflygarnas andel av den totala trafikvolymen i svenskt luftrum var under 2010 42 procent. Under perioden januari-maj 2011 ökade överflygande trafik med 10 procent.

Även om svensk ekonomi är stark och prognosen för flyget pekar uppåt finns det orosmoln:
- Många länder i Europa brottas med ekonomiska problem och flygmarknaden oroas över kostnadsutvecklingen på flygbränsle, säger Lars Ahlm.

För ytterligare kommentarer kontakta Lars Ahlm, telefon 0708-39 22 07.

LFVKoncern Kommunikation och Marknad

Följ flyget via LFVs RSS-flöden
Flyginformation. Vid större störningar i flygtrafiken publiceras information om omfattning, orsak och hur länge det beräknas pågå.
Nyheter.På www.lfv.se publiceras nyheter om flygbranschen i allmänhet och om LFV.
Pressmeddelanden. Här kan du prenumerera på pressmeddelanden från LFV.

Starta prenumerationen genom att surfa in på www.lfv.seoch klicka på symbolen för RSS-flöden.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------
LFV är ett affärsverk med 1 350 anställda som driver flygtrafiktjänst för civila och militära kunder vid 38 flygplatser runt om i Sverige. Vi omsätter drygt 2,3 miljarder kronor och har vårt huvudkontor i Norrköping. LFV är en av Europas ledande aktörer inom flygtrafiktjänst. Våra lösningar för ännu säkrare och mer kostnadseffektiv flygtrafik uppmärksammas i omvärlden och inom miljöområdet går vi i bräschen för att minimera miljöbelastningen.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar