LFV:s delårsrapport: Askmoln och svag trafikutveckling

LFV:s resultat för första kvartalet 2010 blev en förlust med 44 miljoner kronor (-38). Under perioden ökade antalet passagerare med 4 procent, medan antalet flygplansrörelser minskade med 2 procent.

– Vulkanutbrottet på Island har fortsatt påverkat antalet flygplansrörelser negativt under april och utvecklingen för resten av 2010 är osäker, säger Thomas Allard, generaldirektör för LFV. – När vulkanaskan spreds över landet var omsorgen om flygsäkerheten vägledande. Vår utmaning är att hålla en hög flygsäkerhetsnivå utan att kostnaderna blir för höga. Vi förbereder därför ett antal åtgärder för att möta den negativa utvecklingen. Den 6 maj togs ett stort steg för att öka effektiviteten och förbättra miljön då raka flygvägar infördes i hela det svenska luftrummet på flygnivåer över 9 000 meters höjd. Förändringen berör omkring 500 flygningar varje dygn och kommer enligt LFV:s beräkningar att minska utsläppen av koldioxid i det svenska luftrummet med 30 ton per dygn. För ytterligare kommentarer kontakta Thomas Allard, tfn 0768-992014. LFV Koncern Kommunikation och Marknad Fakta • Den 1 april delades LFV. Flygplatsverksamheten samlades i ett nytt bolag som heter Swedavia. • LFV driver flygtrafiktjänst för civila och militära kunder på 38 flygplatser runt om i landet. • Antalet anställda är drygt 1 400. • Den årliga omsättningen är drygt 2 miljarder.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar