LFV sköter flygtrafikledning i Västerås

LFV och ACR enades under tisdagskvällen om ett avtal för flygtrafikledningstjänst på Västerås flygplats.

Med avtalet fortsätter LFV att, som underleverantör, bedriva flygtrafikledningstjänst för starter och landningar vid Västerås flygplats. Avtalet löper över ett år och innebär även att LFV ska utbilda ACR:s personal så att de senare kan överta driften.
- Vinnare är resenärerna i regionen, flygbolagen och flygplatsen. Vi ser nu fram emot att leverera flygtrafikledningstjänst av hög kvalitet åt flygplatsen, säger Per Högberg, chef för affärsområde Terminal.
Det var 1 mars som flygplatsens nya operatör ACR övertog driften från LFV, som tidigare ansvarade för flygtrafikledningen på Västerås flygplats. Men ACR saknade utbildad personal.
Med ett provisoriskt avtal kunde LFV under mars månad, tillfälligt säkra driften till dess parterna förhandlat färdigt om villkoren för en mer permanent lösning.
Som certifierad leverantör av flygtrafiktjänst vid närmare 40 platser runt om i landet kan LFV nu garantera att driften även i Västerås följer upprättade kvalitets- och säkerhetssystem.

För mer information, kontakta LFVs presstjänst på telefon 011-19 20 40.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LFV är ett affärsverk med 1 350 anställda som driver flygtrafiktjänst för civila och militära kunder vid flygplatser runt om i Sverige. Vi omsätter drygt 2,3 miljarder kronor och har vårt huvudkontor i Norrköping. LFV är en av Europas ledande aktörer inom flygtrafiktjänst. Våra lösningar för ännu säkrare och mer kostnadseffektiv flygtrafik uppmärksammas i omvärlden och inom miljöområdet går vi i bräschen för att minimera miljöbelastningen.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar