LFV skriver ner prognosen för 2012

Flygtrafiken i svenskt luftrum minskade med knappt 1 procent i april 2012 jämfört med samma månad i fjol. Det visar LFVs trafikstatistik för den gångna månaden. Efter den svaga inledningen på 2012 har LFV reviderat sin prognos för helåret.

Lars Ahlm är omvärldsanalytiker på LFV och han ser flera förklaringar till trafiknedgången:
- Avmattningen i flygtrafiken i april fortsätter i linje med vad vi har sett en tid. Nu har den lägre ekonomiska tillväxten och ett högt flygbränslepris över en längre period kommit i fatt flyget.

I april minskade alltså det totala antalet rörelser med knappt en procent. Inrikes- och utrikestrafiken minskade med drygt 5 respektive drygt 1 procent medan den överflygande trafiken ökade med knappt 2 procent.
Ackumulerat för årets fyra första månader ökade antalet flygrörelser i svenskt luftrum med knappt 1 procent.

LFVs första prognos för 2012 pekade på en ökning med drygt 1 procent men den är nu alltså ändrad till en minskning med knappt 1 procent.
- Den nya prognosen är behäftad med stor osäkerhet. Den fortsatta utvecklingen beror på om man lyckas lösa den europeiska finanskrisen och hur flygbränslepriset utvecklas samt hur vår svenska konjunktur utvecklas, säger Lars Ahlm.

För ytterligare kommentarer kontakta Lars Ahlm, telefon 011-192207.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LFV är ett affärsverk med 1 300 anställda som driver flygtrafiktjänst för civila och militära kunder vid 34 flygplatser runt om i Sverige. Vi omsätter drygt 2,3 miljarder kronor och har vårt huvudkontor i Norrköping. LFV är en av Europas ledande aktörer inom flygtrafiktjänst. Våra lösningar för ännu säkrare och mer kostnadseffektiv flygtrafik uppmärksammas i omvärlden och inom miljöområdet går vi i bräschen för att minimera miljöbelastningen.

Taggar:

Prenumerera