LFV tillbakavisar uppgifter om orsak till flygstopp

Under eftermiddagen har uppgifter spridits att LFV anger Telia som orsak till stoppet i flygtrafiken under torsdagen. LFV lägger inte ansvaret på Telia utan ska förutsättningslöst utreda och analysera det inträffade för att försöka finna orsaken till varför LFVs datakommunikation låg nere under två timmar. Efter stoppet gick LFVs kontrollcentraler successivt upp till full kapacitet under torsdagseftermiddagen och kvällen.

Fredag 20 maj kl 16.00.

Prenumerera