LFVs statistik visar på rekordår för flyget

Antalet flygplansrörelser i svenskt luftrum ökade med drygt 1 % 2015 och uppgick till 712 000. Under 2000-talet var det bara 2008 som antalet rörelser var högre. Det visar LFVs trafikstatistik för fjolåret.

– Statistiken visar att flyget är viktigt för Sveriges tillgänglighet, både inom landet och med omvärlden, säger LFVs kommunikationsdirektör Elisabeth Lindgren.

Av de tre trafikkategorierna inrikes, utrikes och överflygare var det överflygare som stod för den största ökningen under 2015 – drygt 2 %. Utrikes ökade med 1,3 % medan inrikes minskade med 1,5 %. Överflygande trafik utgör drygt 40 % av den totala trafikvolymen och är trafik som varken startar eller landar i Sverige.

Det finns förstås ett starkt samband mellan uppgången i antalet rörelser och det faktum att Stockholm Arlanda Airport slår passagerarrekord med över 23 miljoner passagerare 2015.
– Merparten av överflygarna i svenskt luftrum är trafik mellan Asien och Europa. Inrikes rörelser minskar samtidigt som antalet passagerare ökar. Det innebär bättre beläggning i flygplanen vilket är positivt för miljön, säger Elisabeth Lindgren.

Ser man till utvecklingen under året minskade trafiken i månaderna januari och oktober, övriga månader ökade trafiken jämfört med samma månad 2014. Störst ökning var det i december då trafiken ökade med drygt 3 %.

– Statistiken för EU från Eurocontrol för helåret 2015 är inte klar ännu, men novembersiffrorna pekar på en ökning kring 1,5 % för 2015, säger Elisabeth Lindgren.

För mera information kontakta LFVs presstjänst på telefon 011-19 20 50.

Fakta om LFV

  • LFV erbjuder flygtrafikledning och flygtrafiktjänster och tjänster relaterade till dessa nationellt och internationellt.
  • LFV är med och utvecklar det europeiska luftrummet genom samarbeten i olika allianser och organisationer.
  • LFV utvecklar nya tjänster och operativa koncept för att möta ökade krav på kapacitet, tillgänglighet och hållbarhet.
  • LFV var först i världen med ett operativt godkännande för flygtrafikledning på distans. Sedan april 2015 flygtrafikleder LFVs medarbetare i Sundsvall flygtrafiken på Örnsköldsvik Airport.
  • LFV har 1 200 anställda och en årlig omsättning på 2,6 miljarder kronor.

Prenumerera